Starter forsøg med tilbud om krisehjælp til øjenvidner

Mange øjenvidner til ulykker og akut sygdom oplever, at de efterfølgende påvirkes af stærke billeder af ulykken, alvorlige følelsesmæssige udsving og søvnproblemer samt at de kæmper med skyld og selvbebrejdelse. Nu starter Falck så et forsøg, hvor øjenvidner får udleveret et kort med råd og vejledning samt et tilbud om en opfølgende telefonsamtale med en psykolog.

I Danmark er der hvert år mere end 200.000 tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, som kræver udrykning af en ambulance.

Pårørende og øjenvidner spiller en afgørende rolle under en ulykke: De ringer efter hjælp, yder førstehjælp og passer på patienten, indtil ambulancen ankommer. Men under en ulykke er hjælpen naturligt fokuseret på den tilskadekomne, og i situationen er der begrænsede ressourcer til psykologisk førstehjælp til øjenvidner og pårørende.

En undersøgelse udført af Falck viser dog, at 24 pct. af øjenvidnerne oplever så alvorlige mentale udfordringer i tiden efter ulykken, at de i værste fald kan udvikle sig til en belastningsreaktion og PTSD. Øjenvidnerne kan påvirkes af stærke billeder af ulykken, alvorlige følelsesmæssige udsving, søvnproblemer og kæmpe med skyld og selvbebrejdelse.

Derfor har Falck udviklet et nyt tiltag, som giver øjenvidner og pårørende adgang til hjælp, når de har overværet en ulykke. Så i starten af september og fem uger frem vil Falcks reddere uddele et kort med råd og vejledning om, hvordan man bedst passer på sig selv efter at have været vidne til en ulykke. På kortet tilbydes påvirkede involverede også en opfølgende telefonsamtale med en af Falcks psykologer.

Tidlig indsats er afgørende

”Det kan være meget forskelligt, hvordan man som øjenvidne reagerer i tiden efter en ulykke. Mange tænker, at det ikke er dem, som har brug for hjælp; de er jo ikke selv kommet galt af sted. Men vi ved fra vores undersøgelser og erfaringer, at man i dagene efter en voldsom hændelse bearbejder oplevelsen mentalt. Tidlig indsats er afgørende for at kunne forebygge længerevarende psykiske problemer, men overgangsfasen og faldgruberne er stort set uadresserede i denne sammenhæng”, siger Jacob Vindbjerg Nissen, der er chefpsykolog hos Falck.

Tiltaget lanceres til at starte med hos Falcks ambulancebase i Roskilde, og forsøget kommer altså til at løbe fem uger. Derefter vil Falck evaluere tiltaget og tilpasse det med henblik på at udvide det til andre områder i Danmark.

Annonce