Stigende bekymring for om BIOS kan levere

I dag skal regionsrådet i Region Syddanmark diskutere, om det er realistisk, at BIOS vil være i stand til at løse opgaven med ambulancekørsel på forsvarlig vis. Det sker efter at det er kommet frem, at Region Syddanmark i al hemmelighed har sendt et advokatbrev til BIOS, hvor regionen kræver en redegørelse for, hvorledes det hollandske selskab vil leve op til kontrakten med regionen.

Det er SF og Enhedslisten, som har taget initiativ til, at regionsrådet i dag drøfter følgende spørgsmål: ”Er det realistisk, at BIOS vil være i stand til at løfte opgaven på forsvarlig vis?”. Men samtidig har den nye regionsrådsformand, Stephanie Lose (V), meldt ud, at også hun ønsker en drøftelse med regionsrådet om sagen.

Formanden for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V), har hidtil konsekvent fastholdt, at der ikke hos regionen er nogen form for tvivl om, at BIOS vil være i stand til at levere det krævede ambulanceberedskab, når den nye ambulancekontrakt træder i kraft den 1. september 2015.

Imidlertid er det nu kommet frem, at Region Syddanmark i al hemmelighed har sendt et advokatbrev til BIOS. Her beder regionen om en formel redegørelse fra BIOS. Redegørelsen skal beskrive rekruttering og stationsopbygning samt komme med en handleplan, der viser, hvorledes BIOS kan honorere kontrakterne med regionen pr. 1. september 2015.

Advokatbrev skal holdes hemmeligt

I et internt notat betoner regionen, at det er af ”yderste vigtighed”, at oplysningen om advokatbrevet holdes strengt fortroligt. Notatet er sendt til medlemmer af regionsrådet, men regionens embedsmænd benytter lejligheden til at fortælle politikerne, at de kan risikere op til seks måneders fængsel, hvis de fortæller offentligheden om notatet.

Regionen henviser i den forbindelse til, at regionen skal undgå, at BIOS får negativ presseomtale. En omtale af regionens bekymring kan således medføre, at BIOS i en efterfølgende retssag kan hævde, at regionen selv medvirkede til at skabe usikkerhed – og dermed selv havde en del af skylden for eventuelle leveringsproblemer hos BIOS.

Har kun aftaler med 280 reddere

Bekymringen handler først og fremmest om, hvorvidt BIOS kan nå at ansætte tilstrækkeligt mange ambulancereddere.

Ifølge BIOS selv skal der bruges ca. 450 reddere for at sikre en stabil drift, mens idealbemandingen er ca. 500 reddere. På nuværende tidspunkt er der imidlertid kun indgået aftaler med 280 medarbejdere, der fordeler sig med 90 ambulanceassistenter, 146 behandlere og 44 paramedicinere. Hertil kommer, at BIOS har sendt kontrakter til yderligere 32 reddere, ligesom der er kontrakter ude hos 30 reddere, der er interesserede i timeansættelse.

BIOS oplyser, at der er igangsat en række initiativer, som skal styrke rekrutteringsmulighederne. Selskabet lover således bedre arbejdsvilkår, bl.a. med en fordelagtig overtidskompensation, og derudover arbejdes der på at rekruttere reddere fra Tyskland. Desuden vil man selv indlede uddannelse af paramedicinere. BIOS understreger, at selskabet ikke er i tvivl om, at man vil være klar til 1. september 2015.

Kun på følgende BIOS-stationer er der på nuværende tidspunkt indgået nok aftaler til, at stationer er fuldt bemandede: Dalum, Fåborg, Kerteminde, Nyborg, Otterup, Ringe, Rudkøbing, Tønder og Ærø.

Mangler stadig mange lejeaftaler

En anden udfordring for BIOS er de mange nye stationer, som skal etableres – og som også skal være på plads om under 2½ måned. Her er BIOS tilsyneladende blevet ramt af, at tvivlen om, hvorvidt BIOS overhovedet kommer i gang, får de potentielle udlejere til at stille krav om ekstraordinært høje sikkerhedsstillelser, inden de vil foretage de fornødne ombygninger af deres ejendomme.

Ifølge BIOS er der underskrevet lejeaftaler for 16 stationer:

 • Aabenraa: Pilemosen 19, 6200 Aabenraa
 • Esbjerg: Falkevej 14, 6705 Esbjerg Ø
 • Varde: Nordre Boulevard 205, 6800 Varde
 • Kerteminde: Strandvangen 3, 5300 Kerteminde
 • Odense C: Kildemosevej 15, 5000 Odense C
 • Otterup: Hjorslevvej 19, 5450 Otterup
 • Ribe: Ørstedsvej 43, 6760 Ribe
 • Vejen: Baungårdsvej 65, 6600 Vejen
 • Tønder: Nordre Industrivej 5, 6270 Tønder
 • Tinglev: Højskolevej 1, 6360 Tinglev
 • Svendborg: Grønnemosevej 9, 5700 Svendborg
 • Sønderborg: Ellegårdvej 17, 6400 Sønderborg
 • Ølgod: Industrivej 3, 6870 Ølgod
 • Oksbøl: Strandvejen 1A, 6840 Oksbøl
 • Odense S: Sivlandvænget 15, 5250 Odense S
 • Ærø: Dunkærgade 18, 5970 Ærøskøbing

Herudover har BIOS underskrevet lejeaftaler for yderligere 11 stationer, hvor man afventer udlejerens underskrift. Desuden er der modtaget tilbud på otte andre lejemål, men her forhandles der stadig.

Ifølge BIOS kan det nogle steder blive aktuelt at placere stationer i pavilloner, indtil bygningerne er klargjort.

Ophævelse af kontrakt vil skulle besluttes af regionsrådet

Hvad sker der så, hvis Region Syddanmark inden 1. september 2015 når frem til, at BIOS ikke vil kunne levere det krævede ambulanceberedskab? Det tager regionen også stilling til i det hemmelige notat.

I notatet understreger regionen, at kontrakten først træder i kraft den 1. september 2015 – og at det derfor først til den tid vil kunne vurderes, om kontrakten er misligholdt.

Regionen nævner dog også, at der inden da vil kunne foreligge en såkaldt anticiperet misligholdelse. Det vil være tilfældet, hvis regionen forventer, at kontrakten ikke vil blive overholdt, når den træder i kraft. Det kræver dog ifølge regionen en begrundet formodning for, at BIOS i fremtiden vil komme til at misligholde kontrakten, og det vil i praksis kræve nogle meget klare holdepunkter. Sådanne holdepunkter kunne f.eks. være, at det simpelthen vil være umuligt for BIOS at komme i mål. Derimod foreligger der ikke anticiperet misligholdelse, hvis der blot er en vis risiko for, at kontrakten vil blive misligholdt. Regionen henviser her til, at det vil være regionen, som skal bevise, at kontrakten ikke vil blive overholdt, og at dette beviskrav kan være svært at løfte.

En ophævelse af kontrakten på grund af anticiperet misligholdelse vil ifølge notatet skulle besluttes af regionsrådet.

I notatet fremhæver regionen desuden, at regionsrådsmedlemmerne vil kunne ifalde erstatningsansvar, hvis de i sagen har udvist en uforsvarlig adfærd. Det tilføjes dog, at regionen har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring for regionsrådets medlemmer. Den dækker medlemmernes personlige ledelsesansvar for uforsætlige handlinger og undladelser.

Annonce