Sygeplejerskebil kan gratis ændres til lægebil

Det vil være gratis for skatteyderne, hvis den sygeplejerskebemandede akutbil i Herning nedlægges og erstattes af en lægebil, der bemandes med en redder og en anæstesilæge. Den nye lægebil vil komme til at koste ca. 7,8 mio. kr. om året, og hvis politikerne vælger den model, skal der snarest gennemføres et større udbud, som i alt vil omfatte tre akutlægebiler og en akutbil.

I dag er der i Herning en akutbil, der bemandes med en redder og en anæstesisygeplejerske, samt en lægebil, som bemandes med en læge, der dog har sine primære opgaver på hospitalet i Herning – og dermed kun kan deltage i udrykninger, når arbejdsopgaverne på hospitalet gør det muligt.

Indførelse af disponeringsværktøjet Dansk Indeks på AMK-vagtcentralen har imidlertid givet problemer for den nuværende ordning, for disponeringsværktøjet opererer ikke med sygeplejerskebemandede akutbiler. Derfor sender vagtcentralen nu akutlægebilen afsted til de alvorlige tilfælde, men den særlige organisering af lægebilen i Herning gør, at det ikke er muligt at trække på den i det omfang, som der er behov for.

Løsningen er at udbygge akutlægebilen i Herning til en fuldt tilgængelig og døgndækkende lægebilsordning, som skal erstatte både den nuværende lægebilsordning og den sygeplejerskebemandede akutbil. Lægen på akutlægebilen bliver dermed dedikeret til udrykning med akutlægebilen, og samtidig bemandes bilen – i modsætning til i dag – med en lægeassistent, der også skal fungere som chauffør.

En udbygning, hvor lægerne ansættes som konsulenter, vil koste regionen 5 mio. kr. om året, og det er præcis, hvad de to nuværende ordninger koster. Udgiften til redder og køretøj ventes uændret at blive på 2,8 mio. kr. om året, og dermed bliver den samlede pris 7,8 mio. kr. om året. Dertil kommer en engangsudgift på 490.000 kr., fordelt med 40.000 kr. til kommunikationsudstyr, 50.000 kr. til etablering af mandskabsfaciliteter på sygehuset i Herning samt 400.000 kr. til køb af ultralydsscanner og Lucas brystkompressionssystem til lægebilen.

Større udbud på vej

Omlægningen af beredskabet i Herning vil være en så stor ændring af den nuværende kontrakt med Falck, at det vil være nødvendigt med et nyt udbud – som forudsætter, at Falck accepterer en opsigelse i utide.

Planen er, at der i så fald skal gennemføres et større udbud, hvor driften af flere akutlægebiler samles i ét udbud. Regionens erfaring er nemlig, at et samlet udbud giver billigere priser, og derfor vil man sammen med akutlægebilen i Herning udbyde akutbilen i Skive – der under alle omstændigheder skulle i udbud i år – og akutlægebilerne i Silkeborg og Viborg, der skulle i udbud i år eller næste år. Udbuddet skal ske så hurtigt, at den nye organisering af akutlægebilen kan træde i kraft den 1. januar 2013.

Omlægningen og udbuddet er endnu ikke behandlet i regionsrådet, men det sker i næste uge.

Annonce