Stigende responstider tvinger region til at købe flere ambulancer

Arkivfoto: Emil Stahl Pedersen

De seneste år er ventetiden på ambulancer i Region Hovedstaden steget voldsomt, og det tvinger nu Region Hovedstaden til at investere i ekstra ambulancer. Siden 2010 er antallet af kørsler i ambulancetjenesten øget med 8,5 pct., og i år er stigningen fortsat – formentlig blandt andet på grund af den nye 1813-ordning. Det kommer til at koste regionen 18 mio. kr. ekstra i 2015.

Nye tal viser, at det samlede antal kørsler fra 2010 til 2014 er steget med 19.525 om året. Det er især de akutte kørsler i kategori A og B, som er steget, mens de billigere og mere fleksible kørsler i kategori C og D direkte er faldet. Sideløbende er tidsforbruget pr. kørsel steget, således at hver ambulance i dag er indsat på opgaver i 45 minutter mere pr. døgn end i 2010.

Som konsekvens af det stigende aktivitetsniveau er udnyttelsesgraden – altså den del af tiden, hvor ambulancerne er på kørsler frem for at holde klar til nye udrykninger – steget til ca. 64 pct.

Stærkt stigende ventetid for patienter

Region Hovedstaden har en målsætning om, at 90 pct. af de akutte A-kørsler skal være fremme hos patienterne indenfor 13 minutter. Den målsætning overholdes, men responstiden er de seneste år steget markant. I 2010 var 90 pct. af ambulancerne således fremme hos patienterne, når der var gået 10:26 minutter. Siden da har tallet været konstant stigende, og i 2014 forventer Region Hovedstaden, at de 90 pct. hurtigste ambulanceudrykninger først er fremme efter 11:55 minutter.

Endnu værre ser det ud for de hastende B-kørsler, der er hårdt ramt. Her er målet, at 90 pct. af ambulancerne skal være fremme, når der er gået 25 minutter. Men i 2014 forventer regionen, at det reelle tal bliver markant dårligere, nemlig 34:01 minutter. Det er en voldsom stigning i forhold til 2010, hvor tallet var 24:19.

Slemt ser det også ud for C-kørslerne, hvor 75 pct. af ambulancerne burde være fremme efter 90 minutter. Reelt må patienterne imidlertid 2 timer og 17 minutter.

Region Hovedstaden vil gennemføre en grundigere analyse af udviklingen i 2015, men regionen erkender, at der i øjeblikket er et meget stort pres på ambulanceberedskabet. Derfor vil man allerede fra årsskiftet tilkøbe tre deldøgnsambulancer hos de eksisterende ambulanceoperatører. Det vil medføre en ekstraudgift på 18 mio. kr., som hentes ved at spare på sundhedsområdets pulje til renovering af bygninger.

Samlet beredskab på 48 ambulancer

Senere på måneden skal regionsrådet tage stilling til, hvem der skal tildeles de kommende kontrakter på ambulancekørslen i Region Hovedstaden, og allerede tirsdag behandles dette spørgsmål for lukkede døre i regionens forretningsudvalg.

Samtidig skal forretningsudvalget tage stilling til, hvor mange ambulancer, som det nye udbud skal resultere i – og indstillingen er, at det nuværende beredskab fastholdes, indtil en analyse af det fremtidige behov for ambulancer er afsluttet. Det indebærer, at beredskabet fra 2016 fortsat vil bestå af 12 deldøgnsberedskaber, 27 døgnberedskaber med normal aktivitet og ni døgnberedskaber med lav aktivitet. I alt 48 ambulancer.

Arkivfoto: Emil Stahl Pedersen

Annonce