Norge: Hjemtagning af ambulancekørsel er blevet en økonomisk katastrofe

I øjeblikket overvejer Region Hovedstaden at hjemtage dele af ambulancekørslen fra 2015. Samme overvejelse havde den norske sygehusregion Helse Midt i 2011, og fra årsskiftet overtog regionen driften af 80 ambulancer og ansvaret for 500 ansatte fra private operatører. Men hjemtagningen har udviklet sig til en økonomisk katastrofe, hvor budgettet i år vil blive overskredet med ca. 125 mio. norske kr. Budgetoverskridelsen skal formentlig finansieres ved besparelser på sygehusene.

Det var i maj 2011, at den politiske ledelse af sygehusregionen Helse Midt-Norge med stemmerne otte mod fem besluttede, at ambulancekørslen skulle hjemtages. På det tidspunkt stod 12 private operatører for driften af 60 ambulancestationer med godt 80 ambulanceberedskaber og ca. 500 ansatte. Det offentlige stod selv for driften af yderligere fem stationer.

Offentlig ambulanceoperatør med 800 ansatte

Med hjemtagningen oprettede Helse Midt-Norge sin egen ambulanceoperatør, Ambulanse Midt-Norge, der med et budget på 547 mio. norske kr. overtog al ambulancedrift fra 1. januar 2013. Ambulanse Midt-Norge har i dag 120 køretøjer, men hjemtagningen har udviklet sig til en økonomisk katastrofe for Helse Midt-Norge, for alene i årets første fire måneder har Ambulanse Midt-Norge overskredet budgettet med 32 mio. norske kr. Forventningen er nu, at det første driftsår ender med en budgetoverskridelse på ca. 125 mio. kr.

Årsagen til budgetoverskridelsen er der ikke fuld enighed om. Ambulanse Midt-Norge peger således på, at man ikke kunne få regnskaber udleveret fra de private operatører, og at det dermed var svært at lægge et realistisk budget. Den offentlige ambulanceoperatører betegner dog selv budgetoverskridelsen som ”dramatisk”, og henviser til, at også pensionsudgifterne er væsentligt højere end da driften blev varetaget af private, ligesom der i år formentlig vil skulle bruges over 50 mio. kr. på overtidsbetaling til de ansatte. Ifølge Ambulanse Midt-Norge skyldes det, at de ansatte hos de private ambulanceoperatører har arbejdet ekstra timer uden at få betaling for det – og muligvis i strid med arbejdstidsreglerne. Den udlægning har både fagforeninger og ambulanceoperatører dog afvist. Ambulanse Midt-Norge anerkender imidlertid også, at man ved overgangen til offentlig drift har umuliggjort nogle af de fleksible løsninger, som de private ambulanceoperatører gjorde brug af, f.eks. samarbejde om vikardækning.

Ud over den forventede budgetoverskridelse på 125 mio. kr. har Helse Midt-Norge investeret 115 mio. kr. i indkøb af nye ambulancer samt små 30 mio. kr. i nye stationer.

Frygter sparerunde på sygehusene

Ambulanse Midt-Norge har ikke fået ekstrabevillinger til dækning af budgetoverskridelsen, og ifølge Helse Midt-Norge skal pengene som udgangspunkt findes på ambulanceoperatørens eget budget.

De ansatte i sygehusregionen frygter dog, at beløbet størrelse gør det umuligt at spare så meget på ambulancekørslen – og at størstedelen af pengene derfor skal spares på sygehusene.

Annonce