225 ansatte i Københavns Brandvæsen får fyreseddel i julegave efter tabt udbud

Det bliver en dyster jul for ca. 225 ansatte i Københavns Brandvæsen. Umiddelbart før jul vil 170 ambulancereddere og 55 administrative og tekniske medarbejdere nemlig modtage en fyreseddel fra brandvæsenet. Årsagen er det tabte udbud af ambulancekørslen samt lukningen af brandvæsenets sygetransporttjeneste som følge af, at brandvæsenet ikke havde budt på den liggende sygetransport.

Op til udbuddet havde Københavns Brandvæsen forventet, at lukniningen af sygetransporttjenesten i stort omfang ville kunne ske uden fyringer, da brandvæsenet ville få brug for flere medarbejdere, hvis man vandt udbuddet af ambilancekørslen. Men efter det tabte udbud vil det kun være muligt at foretage omplaceringer til ildløstjenesten, der ikke vil kunne ansætte de mange ambulancefolk, som i dag er beskæftiget i ambulance- og sygetransporttjenesten.

Fyringerne rammer først og fremmest ca. 170 ambulancereddere. Beskæftigelsessituationen gør dog, at ambulanceredderne næppe vil have svært ved at finde jobs i de andre ambulancetjenester, der skal udvide deres beredskab i forbindelse med udbuddet. Værre ser det ud for de 55 medarbejdere, der er beskæftiget med ledelse, administration, tekniske støttefunktioner og vagtcentral. De får ligeledes en fyreseddel inden jul, men det vides endnu ikke, i hvor høj grad de vil kunne tilbydes beskæftigelse hos andre ambulanceoperatører.

Fyresedlerne ventes uddelt i perioden fra 16. til 18. december, men de vil først få virkning fra omkring 1. september 2009, hvor Københavns Brandvæsens kontrakt med Region Hovedstaden udløber. Københavns Brandæsen frygter derfor, at der i de kommende måneder kan opstå problemer med beredskabet, fordi mange ambulancereddere vil være på udkig efter et nyt job og derfor muligvis forlader brandvæsenet inden 1. september.

Annonce