Region: Falcks pris er ikke urealistisk

Efter at Falck i sidste måned vandt udbuddet af ambulancekørslen i Roskilde-området har både Roskildes borgmester og fagforeningen FOA beskyldt Falck for prisdumping. Men nu kommer Region Sjælland Falck til undsætning: Ifølge regionen kan Falcks pris nemlig ikke betegnes som urealistisk. Godt nok er Falcks pris væsentligt lavere end både Roskilde Brandvæsens tilbud og det næsten identiske kontrolbud fra regionen, men regionen vurderer, at Falck kan opnå en betydelig synergigevinst, bl.a. ved at dele af området kan dækkes fra Falcks stationer i Holbæk og Ringsted. Kvalitetsmæssigt lå Falcks og Roskilde Brandvæsens tilbud meget tæt.

Sidste år betalte Region Sjælland 28,5 mio. kr. til Roskilde Brandvæsen for ambulancekørslen i Roskilde og Lejre kommuner. Roskilde Brandvæsen tilbød at løse den fremtidige kørselsopgave for 28,2 mio. kr., altså lidt billigere end i dag. Dermed landede brandvæsenets tilbud særdeles tæt på det kontrolbud, som Region Sjælland selv fik udarbejdet – og som lød på 28,8 mio. kr.

Besparelse på mindst 5,9 mio. kr.

Falcks tilbud – som Falck selv har betegnet som ”en skarp pris” – lå imidlertid væsentligt lavere end de to konkurrerende tilbud. Falcks vandt således opgaven med en pris på 22,6 mio. kr. Det betyder, at regionen i forhold til den nuværende kontrakt med Roskilde Brandvæsen sparer 5,9 mio. kr. om året. Og besparelsen kan blive endnu større, for den nye kontrakt bygger på en fast pris, som ikke er aktivitetsafhængig. Stiger aktivitetsniveauet i ambulancetjenesten i forhold til 2012-niveauet, vil regionens besparelse stige tilsvarende.

Region Sjællands tilbudsevalueringen har ud over evaluering af prisen taget udgangspunkt i Falcks og Roskilde Brandvæsens besvarelse af i alt 22 spørgsmål, der skulle belyse niveauet af deres løsninger i forhold til både kvalitet og leveringssikkerhed. Resultatet er, at begge tilbudsgiveres svar samlet set blev karakteriseret på niveauet mellem god og glimrende. Samlet set var der kun en meget lille forskel i vurderingen: Falck fik således lidt højere point for kvaliteten, mens Roskilde Brandvæsen fik lidt højere point for leveringssikkerhed. Ifølge udbudsbetingelserne var tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor prisen vægtede 45 %, kvaliteten 30 % og leveringssikkerheden 25 %. Og den store prisforskel førte altså til, at Falck vandt.

Region: Dyrt at etablere en ambulanceorganisation

Efter udbuddet har Roskildes borgmester, Joy Mogensen, der også er politisk chef for Roskilde Brandvæsen, betegnet Falcks pris som ”absurd lav”. Og hos FOA, der mister 40 medlemmer på grund af udbudsresultatet, har sektorformand Reiner Burgwald givet udtryk for, at det er meget svært ikke at få mistanke om prisdumping.

Hos Region Sjælland understreger man, at man som led i tilbudsevalueringen også har påset, at de tilbudte priser er realistiske. Og regionen vurderer, at Falcks pris ikke kan betegnes som urealistisk. Regionen henviser til, at Falck kan opnå betydelige synergieffekter, fordi Falck i forvejen står for ambulancekørslen i to af de omkringliggende ambulanceområder, nemlig Holbæk-området og Ringsted-området. Udover at Falck således i forvejen har en driftsorganisation, så vil dele af det nye dækningsområde kunne betjenes fra de eksisterende Falck-stationer i Holbæk og Ringsted, der dermed får en højere kapacitetsudnyttelse uden ekstraomkostninger.

Om den store prisforskel mellem Falcks pris og regionens eget kontrolbud konstaterer regionen: ”Regionen har beregnet kontrolprisen ud fra den forudsætning, at regionen skulle etablere en ambulanceorganisation til alene at varetage driften i område 1 (Roskilde, red.), hvilket betyder forholdsmæssigt større omkostninger end ved drift af to eller flere områder”.

Falck har i sit tilbud oplyst, at redningskorpset vil indsætte seks helt nye ambulancer, og at de placeres på en ny ambulancestation i den sydøstlige del af Roskilde by samt en station i den nordlige del af området og en mobil station i den vestlige del af området. Hertil kommer så dækning fra Holbæk og Ringsted.

Annonce