Store ændringer for ambulancestationerne i Region Hovedstaden

Falck-stationen i Hvidovre

I dag er det Falck og Hovedstadens Beredskab, som ejer ambulancestationerne i Region Hovedstaden. Men når regionens netop igangsatte udbud træder i kraft, så vil alle ambulancestationerne være ejet af regionen, der så stiller dem til rådighed for de vindende operatører. Der vil fremover være fem hovedstationer, mens alle de øvrige stationer bliver sove- og hvilebaser.

Region Hovedstaden sendte fredag ambulancekørslen i udbud. Der er tale om et udbud med en samlet værdi på 2,9 mia. kr., og det er opdelt i fem delaftaler. Hver operatør kan maksimalt vinde tre af de fire store delaftaler, mens den mindre delaftale for Bornholm ikke tæller med her.

En af de største ændringer bliver, at det fremover er Region Hovedstaden, som stiller alle ambulancestationerne – baserne – til rådighed for operatørerne, der altså ikke selv skal investere i bygninger.

Fra kontraktstart den 1. februar 2023 vil der i Region Hovedstaden være fem hovedbaser, som er der, hvor hovedparten af en operatørs beredskaber starter og slutter deres vagt. Herudover vil der være et antal fremskudte baser med sovefaciliteter. Det er baser, hvor et beredskab har mulighed for at starte og slutte vagten samt afholde pauser. Hertil kommer fremskudte baser med hvilefaciliteter, der er baser, hvor medarbejdere har mulighed for at afholde pauser og være i fremskudt beredskab. Beredskaberne forventes ikke at starte eller slutte deres vagter på denne type base.

Overtager Falck-stationer

Alle fem hovedbaser indrettes på nuværende Falck-stationer, hvor regionen altså overtager en del af stationerne:

  • Delkontrakt 1 (Tårnby): Løjtegårdsvej 161, 2770 Kastrup
  • Delkontrakt 2 (Hvidovre): Avedøre Havnevej 35, 2650 Hvidovre
  • Delkontrakt 3 (Gladsaxe): Vandtårnsvej 59, 2860 Søborg
  • Delkontrakt 4 (Nord): Heimdalsvej 1, 3400 Hillerød
  • Delkontrakt 4 (Nord): Brønsholm Kongevej 25, 2980 Kokkedal

Hovedbasen i Tårnby skal muligvis flyttes til Egensevej 29 i Kastrup. Regionen har på nuværende tidspunkt ikke fundet basefaciliteter på Bornholm. Regionen forventer dog at tilvejebringe base i (eller omkring) Rønne samt yderligere fremskudte baser.

Udover hovedbaserne er der på nuværende tidspunkt planlagt sovebaser i Taastrup, Egedal, Frederikssund, Frederiksværk, Helsinge, Gilleleje, Helsingør, Farum, Gentofte og Jægerspris. I København planlægges etableret fire hvilebaser.

Udbuddet omfatter følgende ambulanceberedskaber:

Annonce