Kun små justeringer af ambulanceudbud i Hovedstaden

Arkivfoto: Thomas Voss

Det kommende udbud af ambulancekørslen i Region Hovedstaden bliver justeret, men der ændres ikke på, at ambulancekørslen kan ende med at blive hjemtaget og at ambulanceoperatørerne kun må vinde en begrænset andel af de udbudte ambulancekontrakter. Det er resultatet af en ny politisk aftale i regionen.

Region Hovedstadens oprindelige plan for udbuddet af ambulancekørslen, som blev vedtaget i oktober 2013, er blevet kritiseret, fordi den opdeler udbuddet i kun fem delaftaler og samtidig fastslår, at de enkelte ambulanceoperatører højst må få kontrakt på tre af de fem delaftaler. Delaftalernes størrelse gør, at mindre operatører kan blive udelukket fra at byde, ligesom begrænsningen i antallet af delaftaler pr. operatør indebærer, at regionen kan blive tvunget til at fravælge de bedste og billigste tilbud.

Politisk aftale fik tilslutning

Efter initiativ fra Dansk Folkeparti har det nyvalgte regionsråd nu behandlet udbuddet igen, men det førte ikke til væsentlige ændringer. Forud for regionsrådets behandling var der indgået en politisk aftale mellem Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF, der repræsenterer et flertal. Den aftale blev vedtaget med de fire partiers stemmer samt med stemmer fra Dansk Folkeparti og Konservative.

Aftalen indebærer, at ambulanceudbuddet skal opdeles i seks delaftaler (mod oprindeligt fem), og at en operatør højst kan få kontrakt på fire af de seks delaftaler. Desuden skal den liggende sygetransport opdeles i fire delaftaler, men her skal der ikke være begrænsninger på antallet af delaftaler pr. operatør. Regionen skal selv afgive kontrolbud på både ambulancekørsel og liggende sygetransport, og en hjemtagning ”skal overvejes”, hvis kontrolbuddet er det mest økonomisk mest fordelagtige i forhold til tildelingskriterierne.

Ny tidsplan

Aftalen indebærer, at der nu er fastlagt denne tidsplan:

 • Ultimo marts: Endelig høringsversion af udbudsmateriale vedr. ambulanceberedskab godkendes af den administrative styregruppe efter ekstern juridisk rådgivning (Kammeradvokaten).
 • April: Høringsperiode for udkast til udbudsmateriale for ambulanceberedskab.
 • Maj: Administrativ behandling af indkomne høringssvar.
 • Juni: regionsrådets behandling af høringssvar vedr. udbud af ambulanceberedskab og tildelingskriterier for udbuddet.
 • Juli-september: Udbud gennemføres for ambulanceberedskab.
 • August-september: Høringsperiode for udkast til udbudsmateriale for liggende sygetransport.
 • Oktober-november: Tilbudsvurdering for udbud af ambulanceberedskab.
 • November: Regionsrådets behandling af høringssvar vedr. udbud af liggende sygetransport.
 • December: Regionsrådets behandling af sag vedr. leverandørvalg for ambulanceudbud.
 • December-februar: Udbud gennemføres for liggende sygetransport.
 • April 2015: Regionsrådets behandling af sag vedr. leverandørvalg for liggende sygetransport

Da udbudsprocessen forskydes tidsmæssigt, vil de nuværende kontrakters option vedrørende forlængelse skulle udnyttes fuldt ud, således at kontrakterne administrativt forlænges indtil udgangen af januar 2016.

Annonce