To ud af tre ambulancereddere er utilfredse med deres arbejdsmiljø

Foto: Line Bloch Klostergaard

En ny trivselsmåling hos Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland viser, at to ud af tre medarbejdere er utilfredse med deres arbejdsmiljø. Utilfredsheden handler blandt andet om registrering af løn samt om arbejdsopgaver, frihed og ferie. Ledelsen hos Den Præhospitale Virksomhed erkender, at det ”ikke er den bedste trivselsundersøgelse”, og at der er mistillid til ledelsen.

I den nye trivselsmåling for ambulancetjenesten i Region Nordjylland angiver ambulanceredderne blandt andet, at de ikke stoler på, at deres arbejde og deres løn registreres korrekt. Ambulancebehandlerne er også meget påvirkede af den store mangel på kolleger, som gør, at der hver dag står mellem fire og 15 ambulancer stille, fordi der ikke er reddere nok til at bemande dem.

”Det fylder rigtigt meget for familierne, hvis man ikke har styr på, om man kan få fri eller ej. Når man ikke ved, om man kan afspadsere eller ej. Vi stoler ikke rigtigt på registreringen af vores arbejdsopgaver, og der sker tit fejl”, fortæller Bent Kristensen, der er arbejdsmiljørepræsentant i Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland, til TV 2 Nord.

Kan have alvorlige følger for patienterne

Også fællestillidsrepræsentanten i Den Præhospitale Virksomhed, Karina Jensen, ser med stor bekymring på situationen:

”Der er en væsentlig risiko for, at mine kolleger ender med at lave en fejl, når de er så underbemandede, arbejder så hårdt og har kørt i mange timer i træk. Det kan i yderste konsekvens have alvorlige følger for en af patienterne”, siger Karina Jensen til TV 2 Nord.

Hos ledelsen i Den Præhospitale Virksomhed erkender man, at der er problemer:

”Det er ikke den bedste trivselsundersøgelse, Den Præhospitale Virksomhed har fået lavet. Der er mistillid til ledelsen og mig som enhedschef, og vi arbejder hårdt for at få genoprettet den tillid. Meget af det skyldes de forandringer, som kommer af at skifte fra én arbejdsgiver til en anden”, siger Kenneth Lübcke, der er enhedschef i Den Præhospitale Virksomhed, til TV 2 Nord.

Annonce