Vil oprette akutlægebil som erstatning for tre akutbiler

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Region Midtjylland vil fortsat nedlægge de sygeplejerskebemandede akutbiler i Skive, Ringkøbing og Tarm. Men i stedet vil regionen nu oprette en ny akutlægebil, der skal placeres i Ringkøbing-Skjern Kommune. Og så skal en ambulance i Skive opgraderes, så den bemandes med en paramediciner – eller måske en anæstesisygeplejerske.

Ændringen i det præhospitale beredskab er en udløber af regionens budgetforhandlinger, hvor der er blevet gennemført en faglig analyse af den fremskudte præhospitale indsats.

Analysen anbefaler, at de sygeplejebemandede akutbiler i Skive, Ringkøbing og Tarm nedlægges. I forlængelse heraf anbefales det at opgradere ambulancer i Skive, Ringkøbing og Tarm til paramedicinerbemandede ambulancer samt at der etableres en døgndækkende ambulance i Videbæk og at den døgndækkende ambulance i Herning ændres til dagambulance.

Det ville samlet set give en besparelse på 8,7 mio. kr. om året.

Politikerne underkender analyse

Politikerne ser imidlertid ud til at underkende den faglige analyses anbefalinger.

De har således bedt regionens embedsmænd om at arbejde med en ny model, hvor de tre akutbiler fortsat nedlægges, men hvor der etableres en helt ny akutlægebil, som placeres i Ringkøbing-Skjern Kommune. Samtidig skal en ambulance i Skive opgraderes til en ambulance bemandet med paramediciner eller anæstesisygeplejerske.

Med den nye model er der ikke længere penge til en ambulance i Videbæk, og den samlede besparelse ventes reduceret til 7 mio. kr., som skal anvendes til ”økonomisk konsolidering”.

Annonce