Vil overveje om model med satellitstationer uden reddere skal ændres

På Ambulance Syds stationer i Ølgod og Oksbøl har man i dag en særlig model, hvor der ikke er ansat nogen reddere. I stedet er redderne ansat i Varde, hvor vagtskiftet sker en gang i døgnet. Ulempen er, at ambulancerne fra Ølgod og Oksbøl i den periode er i Varde, men der er også en lang række fordele. Politikerne i Region Syddanmark vil nu se på modellen, men Ambulance Syd vil fremover oftere ansætte reddere med arbejdssted på flere stationer.

Den såkaldte Varde-model blev etableret den 1. februar 2017, hvor den omfattede stationerne Ølgod og Varde, og pr. 1. marts 2018 blev den udvidet med et nyetableret ambulanceberedskab i Oksbøl.

Modellen indebærer, at der på Ambulance Syds stationer i Ølgod og Oksbøl ikke er ansat nogen reddere. Ambulanceberedskaberne bemandes i stedet af reddere, der er ansat på stationen i Varde, hvor redderne på skift har vagt på de to satellitstationer.

I praksis fungerer det sådan, at der ved vagtskifte møder fire reddere ekstra på stationen i Varde. Ambulancerne fra Ølgod og Oksbøl kører så ved 7-tiden fra stationerne og ind til Varde. Her overtager de nye reddere ambulancerne – og straks kører retur til Oksbøl og Ølgod.

Både fordele og ulemper

Hos Ambulance Syd fremhæver man, at den model har en række fordele:

  • Der er ingen nedetid på ambulanceberedskaberne på de to satellitstationer. Hvis der er sygdom, nedbrud på køretøj eller lignende, der udløser nedetid på et beredskab, tager man den ene redder (eller ambulance) fra Varde, som sendes med til Ølgod eller Oksbøl. Da Varde har to beredskaber, kan man på den måde opretholde et akutberedskab på alle tre stationer.
  • Redderne vedligeholder deres kompetencer bedre. På de mindre belastede stationer er det sværere for redderne at vedligeholde deres kompetencer på grund af mindre patientkontakt. Dette ændres, når redderne kører nogle af deres vagter på en stor station.
  • Det sociale aspekt forbedres. Hvis man ikke brugte Varde-modellen, skulle der ansættes 16 mand i Varde, otte i Oksbøl og otte i Ølgod. Men ved at ansætte 32 reddere i Varde, får alle et tilhørsforhold til stationen – og derved en bedre social og kollegial hverdag.
  • Belastningen fordeles bedre mellem redderne, da en stor station typisk er mere belastet. I Varde kører redderne ca. hver 2. vagt på en mindre belastet station (Ølgod eller Oksbøl). På den måde er belastningen for den enkelte redder mindre.
  • Ledelsen har lettere ved at kommunikere med redderne. Hvis områdelederen i Vestjylland ønsker at afholde personalemøder, kan han i teorien samle 28 reddere (minus de fire vagtsatte i Ølgod og Oksbøl) ved ét møde på stationen i Varde – i stedet for at komme på tre stationer. Hvis han kommer på stationen ved vagtskifte, møder han 16 reddere (otte tilgående og otte afgående) – og på den måde er det lettere at være synlig i sin ledelse.

Ambulance Syd anerkender imidlertid også, at der er en væsentlig ulempe ved modellen. Ambulanceberedskaberne i Ølgod og Oksbøl forlader således den lokale station for at skifte mandskab. Derved er der ikke en ambulance i de to byer i tidsrummet kl. 07.00 – 08.00.

Ifølge Ambulance Syd opvejes den ulempe dog til dels ved, at ambulancerne i dette tidsrum er ”på hjul”. Dermed spares en mobilliseringstid på op til 90 sek., hvis der kommer en tur. Undervejs dækker ambulancerne desuden områder som Tistrup, Sig, Janderup og Billum bedre, fordi køretiden er kortere.

Vil ansætte reddere på flere stationer

I næste uge skal politikerne i Region Syddanmark drøfte Varde-modellen. Ambulance Syd oplyser i den forbindelse, at hvis modellen skal ændres – således at redderne i stedet møder ind på stationerne i Ølgod og Oksbøl kl. 07.30 – vil det kun kunne ske med mindst fire måneders varsling af medarbejderne. Alternativt kan Varde-modellen gradvist udfases ved at medarbejdere fremtidigt ansættes med flerstationsansættelse.

Netop flerstationsansættelse er noget, som Ambulance Syd fremover vil anvende, når der er behov for udjævning af belastning på de enkelte døgnberedskaber af hensyn til arbejdsmiljøet og patientkontakt. Her vil redderne blive ansat med arbejdssted på flere stationer, således at redderne kan forvente at skulle møde ind på flere forskellige stationer. Disse redderne vil skulle møde ind på 07.30 på den station, som de er vagtsat på.

Annonce