Ambulance Syd: Reddere er meget tilfredse med nye ambulancer

Foto: Jens Wognsen

Ambulance Syd har modtaget de første 13 af i alt 63 nye ambulancer, og ambulanceredderne, der har kørt i de nye ambulancer, har ifølge Ambulance Syd været meget tilfredse med dem. De nye ambulancers bårerum er bl.a. bedre isoleret end i de hidtidige ambulancer, og det giver mindre støj i bårerummet.

De Mercedes-Benz Sprinter-ambulancer, som Ambulance Syd overtog fra BIOS, er mere end fire år gamle, og de har efterhånden mange kilometer på tællerne. Derfor står de over for en udskiftning til nye, der er bygget op på VW Crafter 2.0-chassiser.

Ambulance Syd har modtaget de første 13 af i alt 63 nye ambulancer. Tre ambulancer har været i drift siden efteråret, og de næste 10 kommer i drift i løbet af februar. Efter planen er alle 63 nye ambulancer på gaden inden udgangen af 2021.

Tilfredse reddere

De tre første ambulancer har kørt i henholdsvis Aabenraa, Esbjerg og Odense, og de reddere, der har kørt i de nye ambulancer, har ifølge Ambulance Syd været meget tilfredse med dem. Flere end 60 reddere har kørt i de nye ambulancer.

”Jeg er glad for, at de nye ambulancer lever op til de forventninger, vi havde til dem, og at redderne er glade for at køre i dem. Redderne har selv været med til at indrette ambulancerne. Vi er for eksempel gået efter at få skabt et bedre arbejdsmiljø for redderne ved at indrette bårerummet mere hensigtsmæssigt. Det kommer også patienterne til gode”, siger Mads Skau (V), der er formand for præhospitaludvalget i Region Syddanmark.

Fokus på arbejdsmiljø

Bårerummet i de nye ambulancer er bedre isoleret end i de hidtidige. Det giver mindre støj i bårerummet og mulighed for at opretholde en god temperatur, også på kolde dage.

Ved indretningen af bårerummet i de nye ambulancer har der været fokus på reddernes arbejdsmiljø. Det betyder bl.a., at bårerummet er indrettet sådan, at redderne kan nå endnu mere af behandlingsudstyret fra behandlersædet, hvor redderen sidder fastspændt.

I et samarbejde mellem Ambulance Syd, redderne og en lokal syddansk virksomhed er der også udviklet et nyt elektrisk løftesystem til ambulancernes trappestol, så redderne undgår vanskelige og besværlige løft. Trappestolen bruges, når redderne skal flytte patienter på trapper eller i trange gange, hvor der ikke er plads til ambulancens båre.

Det nyudviklede løftesystem bliver nu også implementeret i de nye ambulancer, som Region Midtjylland og Region Hovedstaden får.

De nye ambulancer er valgt på baggrund af et fælles udbud, som Region Syddanmark har gennemført sammen med Region Midtjylland og Region Hovedstaden.

Annonce