Ny FOA-overenskomst sparer 16 mio. kr. på redderlønninger

Overgangen til en ny FOA-overenskomst har været en god forretning for Region Syddanmarks nye ambulancetjeneste, Ambulance Syd. Den nye overenskomst med FOA betyder nemlig, at Ambulance Syd kommer til at spare ca. 16 mio. kr. om året på lønningerne til redderne sammenlignet med de hidtidige forventninger.

Hidtil har det være ventet, at Ambulance Syd i 2017 skulle bruge 284 mio. kr. på lønninger. Men ifølge nye beregninger fra Region Syddanmark fører den netop indgåede overenskomst med FOA til, at lønudgifterne kan reduceres til 268 mio. kr., svarende til en besparelse på 16 mio. kr.

Når den nye FOA-overenskomst er billigere, skyldes det ifølge regionen blandt andet, at den ikke indeholder et krav om kompensation for afbrudte pauser.

Også på flere andre områder hentes der en besparelse. Ambulance Syd vil anvende 50 områdereddere, der ikke er ansat på faste stationer, men kan dække et større område, og det giver en besparelse på 14 mio. kr. Besparelsen skyldes, at den øgede fleksibilitet vil gøre det muligt at ophøre med at tilkøbe ekstra ambulanceberedskaber hos Responce.

Annonce