Google Maps
Brandvæsen

Deltidsbrandfolk i Hillerød får brandmandsskilt på biltaget

Ifølge de seneste tal har Hillerød allerede et af landets hurtigste brandvæsener, men nu skal et nyt tiltag øge synligheden af de deltidsbrandfolk, som er på vej til brandstationen for at rykke ud. Alle deltidsbrandfolkene ved Falck i Hillerød har således fået udleveret et magnetisk tagskilt på størrelse med et taxaskilt. Skiltet angiver, at bilen køres af en deltidsbrandmand, som er tilkaldt til en brand eller en ulykke.

Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen kørte ture med børn – uden sikkerhedsseler

Lørdag var Allinge centrum for “Beredskabets Dag” på Bornholm, og her kunne børn og deres forældre blandt andet få en køretur rundt i byen i Beredskabsstyrelsens køretøjer. Tilskuerne kunne imidlertid til deres store undren konstatere, at de mange børn, som benyttede sig af muligheden for en køretur, ikke blev fastspændt med sikkerhedsseler. Men det var en fejl, erkender Beredskabsstyrelsen nu – og ved fremtidige arrangementer vil styrelsen overholde lovgivningen.

Brandvæsen

Politidirektør bliver ny chef for Beredskabsstyrelsen

Det bliver den nuværende politidirektør for Københavns Vestegns Politi, Hans Henning Thiesen, som fra 1. april 2011 overtager posten som direktør for Beredskabsstyrelsen fra den 1. april 2011. Hans Henning Thiesen afløser direktør Frederik Christian Schydt, som blev pensioneret i august 2010. Hans Henning Thiesen er 57 år og har gennem sin karriere opbygget en bred ledelsesmæssig erfaring, blandt andet fra stillinger som vicepolitimester i Politiets Efterretningstjeneste, politimester i Rigspolitiets Politiafdeling, vicepolitidirektør hos politidirektøren i København og senest politidirektør i Københavns Vestegns Politi.

Brandvæsen

Brandvæsen overså halvt hoved efter personpåkørsel

Onsdag begik en person selvmord ved at kaste sig ud foran et S-tog på Avedøre Station. Personen blev dræbt på stedet, og Vestegnens Brandvæsen rykkede ud for at udføre den makabre opgave med at rydde op. Brandvæsenet søgte efter ligdele, der var spredt over en strækning på 200-250 meter, og sørgede for at spule skinnerne. Men torsdag fandt tre teenagedrenge imidlertid et halvt kranie med en hudluns, et øre og hår på en skråning ved ulykkesstedet.

Brandvæsen

Ønsker fælles ambulance- og brandstation i Ølgod

I dag har Falck to stationer i Ølgod: På Lindeallé lejer Falck en kommunal ejendom, som huser brandvæsenet, og på Varde Kommunes genbrugsplads på Energivej er der indrettet lokaler til det lokale ambulanceberedskab. Falck vil imidlertid gerne have samlet aktiviteterne ét sted, og det ser ud til at blive i en ejendom på den tidligere kommunale materielgård på Industrivej.

Brandvæsen

Brandstation i Bording lukkes

I 2011 skal Ikast-Brande Kommune spare 93 mio. kr., og i et budgetforlig, der blev indgået i denne uge, har politikerne besluttet, at en del af denne besparelse skal hentes ved at lukke brandstationen i Bording. Brandstationen blev etableret i 1987 på grund af problemer med at overholde kravene til udrykningstider i Bording-området, hvor der dengang var mange store industrivirksomheder. I dag er mange virksomheder, især inden for træindustrien, imidlertid lukket.

Brandvæsen

Problemer med byggeri af ny brandstation giver stor ekstraregning til Faxe Kommune

Der er opstået uforudsete problemer i forbindelse med byggeriet af Faxe Brandvæsens nye station i Haslev, og det udløser nu en stor ekstraregning til Faxe Kommune. Den nye brandstation er under opførelse som følge af, at Faxe Kommune har hjemtaget brandslukningen, der hidtil blev udført af Falck, men det har nu vist sig, at der på grunden er stærkt forurenet jord, som skal bortgraves og behandles. Desuden er jorden under den kommende brandgarage ekstraordinært dårlig, og derfor skal der bores fundamenter ned i en dybde på 4 meter. Den samlede ekstraudgift bliver 2,1 mio. kr., hvoraf brandvæsenet skal betale de 945.000 kr.

Brandvæsen

Beredskabskommission: Nu skal der ses fremad

Nu skal der ro om Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Der skal ses fremad, og en ny 11 punkts-plan, som beredskabschef Jesper Djurhuus har fremlagt, og som tillidsfolkene har givet deres støtte til, skal have lov til at virke. Det var konklusionen på det møde, som den fælleskommunale beredskabskommission holdt tirsdag eftermiddag.

Brandvæsen

Stevns Brandvæsen får midlertidig ledelse mens personalesag behandles

Efter at Stevns Kommune i sidste uge valgte at fritage sin beredskabschef og viceberedskabsinspektør for tjeneste, er der nu aftalt en ny, midlertidig struktur i Stevns Brandvæsen. I den nye struktur er vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann konstitueret beredskabschef, mens Kristian Jensen er udnævnt til daglig leder af brandvæsenet og herunder skal stå for kontakten til de frivillige i beredskabet.

Brandvæsen

Skadeservicefirma frifundet for ulovlig udrykningskørsel

Skadeservicefirmaet Nordic Industri- og Skadeservice kørte ikke ulovlig udrykningskørsel i forbindelse med en trafikulykke i maj sidste år. Det har byretten i Esbjerg i dag fastslået i en dom, der frifinder skadeservicefirmaet for den tiltale, som politiet havde rejst med påstand om en bøde på op til 10.000 kr. Nordic Industri- og Skadeservice mener, at der var tale om en bevidst urigtig anmeldelse fra en af selskabets konkurrenter, Michael K. Sørensen, der udover at være medejer af Responce også ejer firmaet MEKS, der bl.a. udfører afspærringsopgaver med tavlevogn, men Michael K. Sørensen afviser kritikken og mener, at det er et principielt problem, at et skadeservicefirma har udrykningstilladelse – og han mener fortsat, at Nordic Industri- og Skadeservice misbruger deres udrykningstilladelse.