Brandvæsen

Ulovligt at sende regninger for blinde alarmer videre til lejere

Hvis et brandvæsen modtager en blind alarm fra et lovpligtigt automatisk brandalarmeringsanlæg, der er installeret af et boligselskab, må brandvæsenet gerne sende en regning for udrykningen til boligselskabet. Derimod er det ulovligt, hvis boligselskabet sender regningen videre til den lejer, som var skyld i alarmen. Det fastslår den nye minister for by, bolig og landdistrikter.

Brandvæsen

Tænketank: Falck giver billigere brandslukning i Danmark

Danmark er blandt de billigste lande i den vestlige verden, når det gælder omkostningerne til brandslukning. Det viser den netop udkomne World Fire Statistics, som udgives af tænketanken The Geneva Association. Ifølge tænketanken kan årsagen til de lave omkostninger være, at Falck står for en stor del af brandslukningen, og at Falck har samdrift mellem brandslukning og andre opgaver som ambulancekørsel og autohjælp.

Google Maps
Brandvæsen

Overvejer at bygge to nye brandstationer i Kolding Kommune

De nuværende brandstationer i Vamdrup og Stepping er begge uhensigtsmæssigt placeret, og da begge stationsbygninger desuden er i dårlig stand, overvejer Kolding Kommune at bygge to nye brandstationer. Det vil i alt koste ca. 9,4 mio. kr., og i første omgang skal kommunens beredskabskommission tage stilling til, om de nye stationer skal med i næste års budgetforhandlinger.

Brandvæsen

Ny politisk aftale om beredskabet medfører besparelser

Som BeredskabsInfo kunne fortælle i sidste uge, har regeringen ønsket at forlænge den nuværende politiske aftale om beredskabet med endnu et år. Nu er de politiske partier, som i 2006 stod bag den nuværende aftale, så blevet enige om forlængelsen – og samtidig er det blevet aftalt, at der på flere områder skal spares på beredskabet. Antallet af værnepligtige hos Beredskabsstyrelsen reduceres således, og derfor reduceres antallet af værnepligtige på beredskabscentrenes udrykningshold også. Desuden bliver prestigeprojektet Kriseinfo.dk nu nedlagt igen.

Brandvæsen

Rudersdal nedlægger 360 brandhaner

I den kommende tid vil Rudersdal Kommune nedlægge godt 360 brandhaner, svarende til 2/3 af det nuværende brandhanenet i kommunen. Det fælleskommunale Rudersdal Hørsholm Brandvæsen har accepteret, at antallet af brandhaner reduceres, men indtil brandvæsenet er klar med en ny risikobaseret dimensionering, vil udrykninger til de berørte områder skulle suppleres med en ekstra tankvogn.

Brandvæsen

Klagenævn underkender SINE-sekretariatets nye kontrakt med Terma

Det var i strid med udbudsreglerne, da Rigspolitiets SINE-sekretariat sidste år indgik forlig med Terma og i den forbindelse tildelte Terma en ny kontrakt på levering af radiodispatcher og salg af servere til politiet. Det har Klagenævnet for Udbud afgjort. I første omgang koster det Rigspolitiet 60.000 kr. i sagsomkostninger, men afgørelsen åbner op for at klageren, firmaet Finn Frogne A/S, også kan kræve erstatning.

Google Maps
Brandvæsen

Fra runde til sunde brandfolk i Fredericia

Onsdag indvies et nyt motionsrum på brandstationen i Fredericia. Motionsrummet er en del af brandstationens store motions- og sundhedsprojekt, som brandfolkene ikke uden humor har døbt ”Fra runde til sunde brandmænd”. Baggrunden er, at der hos brandmandskabet er et stort ønske om at forbedre både konditionen og madvanerne.