Brandvæsen

5.000 protesterer mod lukning af brandstation

Hele 5.195 borgere fra Esbjergs nordlige forstæder protesterer mod, at beredskabskommissionen vil lukke brandstationen i Sædding inden en ny og bedre placeret station er klar. De mange borgere har skrevet under på en protest til Esbjerg Kommune, og antallet af underskrifter svarer til, at omkring 60 procent af alle husstande i lokalområdet har skrevet under på protesten. Brandfolkene mener, at den lavere responstid, som brandstationen i Sædding har i det nordlige del af Esbjerg, kan betyde forskellen mellem liv og død.

Brandvæsen

Beredskabschef og hans familie udsat for tre års chikane

I januar faldt der i Vestre Landsret dom i en opsigtsvækkende sag: Landsretten nåede frem til, at Sønderborg Kommunes beredskabschef ikke havde været inhabil i forbindelse med fyringen af en beredskabsinspektør. Baggrunden for sagen var blandt andet, at beredskabsinspektøren havde påstået, at beredskabschefen havde en affære med hans kone – og at det var en medvirkende årsag til fyringen. Dommen var imidlertid kulminationen på tre års mareridt for beredskabschefen og hans familie, som har været udsat for en voldsom chikane.

Brandvæsen

Brandfolk: Vi er 20 mio. kr. billigere end Falck

Ifølge Gentofte Kommune vil Falcks overtagelse af brandslukningen give kommunen en besparelse på 40 mio. kr. over en 10-årig periode. Men nu har brandfolkene i Gentofte lavet deres eget tilbud, og de er nået frem til, at brandvæsenet over samme 10-årige periode vil kunne løse opgaven 20 mio. kr. billigere end Falck – således at der altså samlet vil være tale om, at Gentofte Kommune sparer 60 mio. kr. Det får nu oppositionen i Gentoftes byråd til at kræve, at udbuddet går om.

Brandvæsen

Borgmester: Urigtige oplysninger og mangelfulde tal fra brandfolk

Brandfolkene i Gentofte Brandvæsen mener, at brandvæsenet kan drives væsentligt billigere end Falcks tilbud, og det har fået oppositionen i Gentofte byråd til i en pressemeddelelse at kræve et nyt udbud af brandslukningen. Men ifølge borgmester Hans Toft er der tale om urimelige angreb og mistænkeliggørelse fra oppositionens side. Samtidig mener borgmesteren, at brandfolkenes regnestykke er præget af urigtige oplysninger og mangelfulde tal.

Brandvæsen

Brandfolks overgang til Falck tegner til at blive smertefri

Falck har nu ført samtaler med alle de ansatte i Gentofte Brandvæsen, og alt tyder på, at Falck vil strække sig langt for at finde en fredelig løsning, både med brandfolkene og deres fagforening. De ansatte i Gentofte Brandvæsen vil således ikke opleve nogen forringelser af deres nuværende vilkår og rettigheder, hvis de vælger at overgå til Falck, der fra den 1. april 2009 har vundet opgaven med at slukke ildebrande i Gentofte. Dét er i hvert fald budskabet i de røgsignaler, der foreløbig kommer ud fra forhandlingerne mellem Falck og FOA.

Google Streetview
Brandvæsen

Afviser beredskabschefs regnestykke

Vil en overgang til kommunal brandslukning i Faxe Kommune give en besparelse i forhold til det nuværende budget på 527.000 kr.? Det mener kommunens beredskabschef, men ifølge Arne Christiansen, der er medlem af beredskabskommissionen i Faxe, mangler der flere poster i sammenligningen mellem Falcks priser og omkostningerne ved kommunal brandslukning, ligesom kommunen baserer sin sammenligning på et telefonisk prisoverslag fra Falck.

Brandvæsen

Deltidsbrandfolk får ikke lov til at køre udrykningskørsel i privatbiler

En mere udbredt – og måske undertiden uberettiget – brug af udrykningssignaler kan tænkes at svække respekten for politiets og brandvæsenets brug af udrykningssignaler, og derfor vil deltidsbrandfolk ikke få lov til at bruge udrykningssignaler på deres privatbiler, når de er på vej til brandstationen for at rykke ud. Det siger justitsminister Brian Mikkelsen (K), efter at Dansk Folkeparti har bedt ham om at tage stilling til spørgsmålet om udrykningskørsel for deltidsbrandfolk.

Brandvæsen

Beredskabschef var ikke inhabil i fyringssag

Sønderborg Kommunes nu forhenværende beredskabschef var ikke inhabil, da han var med til at behandle fyringen af sin nærmeste ansatte, en beredskabsinspektør. Det har Vestre Landsret i Viborg fastslået, og landsretten har således stadfæstet en dom fra retten i Sønderborg. Dermed er Sønderborg Kommune også frifundet for et krav om, at et forlig mellem kommunen og beredskabsinspektøren skulle kendes ugyldigt. Sagen har det pikante islæt, at beredskabsinspektørens daværende kone havde et seksuelt forhold til beredskabschefen.

Google Streetview
Brandvæsen

Ny døgnbemandet brandstation – men deltidsbrandfolk har sagt op i protest

Flaget var hejst, og borgmesteren holdt tale, da den døgnbemandede brandstation i Bolbro ved Odense blev indviet i går. Men det var ikke alle, der smilede lige meget, for syv af de otte deltidsbrandfolk, som hidtil har været tilknyttet stationen, har sagt op. For fra i går blev stationen bemandet med fire fuldtidsansatte brandmænd, og så er der faktisk ikke mere arbejde tilbage til de deltidsansatte.