Sammenbrud i forhandlinger om vagt i Beredskabsstyrelsen

Forhandlinger om de vagter, som gennemføres i Beredskabsstyrelsens operative del, er brudt sammen. Beredskabsstyrelsen og fagforeningerne havde ellers i længere tid forhandlet om en løsning, som kunne lovliggøre de nuværende vagtformer, men efter sammenbruddet i forhandlingerne skal vagterne i stedet omlægges, så de følger hviletidsreglerne.

Centralforeningen for Stampersonel (CS) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) har i fællesskab forhandlet med Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriets Personalestyrelse i et forsøg på at lovliggøre de nuværende vagter. Men ifølge de to organisationer har det efter to års forhandlinger ikke været muligt at indgå en aftale, og derfor skal vagterne omlægges, så de fremover følger de gældende arbejdsmiljøregler.

CS oplyser, at Beredskabsstyrelsens operative vagter hidtil har været planlagt som 24 timers sammenhængende tjeneste bestående af daglig tjeneste og vagtopgaver. Det er dog i strid med hviletidsbestemmelserne i arbejdsmiljøloven. Der var da også enighed blandt parterne om, at den nuværende planlægning af vagterne er ulovlig.

Har kigget på praksis i redningskorps

For at nå en aftale, har CS og HOD set på de dispensationer, som benyttes i de civile redningskorps, hvor der typisk gås døgnvagt hver tredje dag med indlagt hvile på vagten og mulighed for at tilkalde en afløser i tilfælde af længerevarende indsats, hvor vagten overskrider hviletiderne. På den baggrund har CS og HOD i forhandlingerne fremlagt flere modeller, som kunne bane vejen for en dispensation ved Arbejdstilsynet.

Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriets Personalestyrelse har ikke ønsket at forfølge disse modeller, og derfor er forhandlingerne afsluttet uden en fælles løsning. Ifølge HOD er det økonomien, som har fået Beredskabsstyrelsen til at sige nej til de nye modeller.

Overgangsperiode er for lang

Tjenesten skal nu omlægges, så den følger loven, og Beredskabsstyrelsen forventer at det vil ske fra 1. september 2015. Det vil CS og HOD dog ikke acceptere, da de mener, at en periode på fire måneder til at omlægge tjenesten, så den lever op til lovkravene, er for lang.

”HOD har fuld forståelse for, at Beredskabsstyrelsen har behov for en kort periode til rent administrativt at få omlagt vagtplaner, så de overholder lovens krav, men vi kan ikke stiltiende acceptere at ordningen fortsætter på dispensation i fire måneder”, oplyser HOD.

Annonce