Brandvæsens adgang til nøglebokse hjalp politiet efter terrorangreb

Københavns Brandvæsen kender København på en anden måde end politiet, og brandvæsenet kan trække på nogle andre ressourcer end politiet. Det viste sig under indsatsen efter terrorangrebene i februar, hvor brandvæsenet sørgede for, at politiet fik adgang til nøglebokse og kontaktoplysninger, så politiet kunne komme ind og foretage eftersøgninger i nærheden af gerningsstederne.

Assistancen fra Københavns Brandvæsen til politiet efter terrorangrebene den 14.-15. februar 2015 fremgår af en statusrapport fra Københavns Brandvæsen.

Ved terrorangrebene handlede indsatsen for Københavns Brandvæsen først og fremmest om ledelse af krisestyringen. Brandvæsenet fungerer som bindeled mellem politiets og kommunens krisestyring, og kort tid efter de første meldinger om skyderi blev en indsatsleder fra brandvæsenet kaldt til politiets kommandostation (KSN), som koordinerer indsatsen ved særlige hændelser.

Der blev også indkaldt ekstra ledelsesmæssige ressourcer til brandvæsenets alarm- og vagtcentral og kommunens krisestyringsapparat, Den Administrative Stab, som blev aktiveret. Her blev der under ledelse af stabschefen fra Københavns Brandvæsen skabt et fælles situationsbillede, og forvaltningernes forskellige tiltag blev koordineret for at sikre information og fortsatte serviceydelser til borgerne.

Specialtjenestens dykkere eftersøgte gerningsvåben

Som støtte til politiets efterforskningsindsats hjalp dykkere fra Københavns Brandvæsens Specialtjeneste i løbet af de første hektiske timer med eftersøgning af gerningsvåbenet, mens brandvæsenets frivilligenhed sørgede for lys til politiets gerningsstedsefterforskning i aften- og nattetimerne. En indsatsleder fra brandvæsenet deltog i politiets KST (kommandostade) for at bidrage med viden og kendskab til bygninger.

Københavns Brandvæsen fortæller i statusrapporten om, hvordan brandvæsenet kender byen på en anden måde end politiet og kan trække på nogle andre ressourcer. Det gælder f.eks. adgang til nøglebokse og kontaktoplysninger, så politiet kunne komme ind og foretage eftersøgninger i nærheden af gerningsstederne. To gange rykkede brandvæsenet også ud for at assistere politiet ved bomberydning af mistænkelige genstande, hvor slukningskøretøjer holdt standby i nærheden. Og flere gange i løbet af aftenen og natten blev der afholdt intern videokonference med brandfolkene på alle stationer for at informere om den seneste udvikling i situationen, så de kunne være bedst muligt forberedt i tilfælde af en skarp indsats.

Brandvæsenet er fortsat ved at evaluere indsatsen, blandt andet i forhold til samarbejdet med kommunens forvaltninger samt det ledelsesmæssige setup.

Annonce