Brandvæsen

Politidirektør bliver ny chef for Beredskabsstyrelsen

Det bliver den nuværende politidirektør for Københavns Vestegns Politi, Hans Henning Thiesen, som fra 1. april 2011 overtager posten som direktør for Beredskabsstyrelsen fra den 1. april 2011. Hans Henning Thiesen afløser direktør Frederik Christian Schydt, som blev pensioneret i august 2010. Hans Henning Thiesen er 57 år og har gennem sin karriere opbygget en bred ledelsesmæssig erfaring, blandt andet fra stillinger som vicepolitimester i Politiets Efterretningstjeneste, politimester i Rigspolitiets Politiafdeling, vicepolitidirektør hos politidirektøren i København og senest politidirektør i Københavns Vestegns Politi.

Brandvæsen

Brandvæsen overså halvt hoved efter personpåkørsel

Onsdag begik en person selvmord ved at kaste sig ud foran et S-tog på Avedøre Station. Personen blev dræbt på stedet, og Vestegnens Brandvæsen rykkede ud for at udføre den makabre opgave med at rydde op. Brandvæsenet søgte efter ligdele, der var spredt over en strækning på 200-250 meter, og sørgede for at spule skinnerne. Men torsdag fandt tre teenagedrenge imidlertid et halvt kranie med en hudluns, et øre og hår på en skråning ved ulykkesstedet.

Brandvæsen

Vandværker må gerne tage betaling for vand til brandslukning

Når et brandvæsen bruger vand til brandslukning og øvelser eller i forbindelse med afprøvning af brandhaner, så må vandværket i princippet godt sende brandvæsenet en regning for vandet, akkurat som når almindelige forbrugere får en regning for deres vandforbrug. Det slår Miljøministeriet fast i en ny udtalelse, hvor ministeriet gør opmærksom på, at lovgivningen ikke indeholder nogen særregler om betaling for slukningsvand.

Brandvæsen

Stjålet autosprøjte fra Allerød stoppet efter politijagt i København

Autosprøjten fra Falck i Allerød er nu tilbage i garagen på brandstationen i Allerød efter en dramatisk fredag aften. Først på aftenen brød to unge mænd nemlig ind på den ubemandede brandstation, hvor de stjal en række SINE-radioer og derefter stak af i autosprøjten. Tyveriet blev dog hurtigt opdaget, for det registreret elektronisk, når et køretøj forlader Falck-stationen, og allerede en halv time efter indbruddet blev autosprøjten spottet af en patruljevogn ved søerne i København. Herefter tog en biljagt sin begyndelse – men dog i et noget adstadigt tempo på grund af den 14 tons tunge autosprøjte og det dårlige vejr. 

Brandvæsen

Personalesag afsluttet – beredskabschef er tilbage på arbejdet

Stevns Kommunes beredskabschef er fra i dag tilbage i sit arbejde som chef for Stevns Brandvæsen. Beredskabschefen blev den 17. september 2010 fritaget for tjeneste i forbindelse med en intern personalesag, som nu er afsluttet. Viceberedskabsinspektøren, der blev fritaget for tjeneste samtidig med beredskabschefen, er fortsat fritaget for tjeneste, men Stevns Kommune forventer en afklaring i løbet af et par uger. 

Brandvæsen

Ønsker fælles ambulance- og brandstation i Ølgod

I dag har Falck to stationer i Ølgod: På Lindeallé lejer Falck en kommunal ejendom, som huser brandvæsenet, og på Varde Kommunes genbrugsplads på Energivej er der indrettet lokaler til det lokale ambulanceberedskab. Falck vil imidlertid gerne have samlet aktiviteterne ét sted, og det ser ud til at blive i en ejendom på den tidligere kommunale materielgård på Industrivej.

Brandvæsen

Brandstation i Bording lukkes

I 2011 skal Ikast-Brande Kommune spare 93 mio. kr., og i et budgetforlig, der blev indgået i denne uge, har politikerne besluttet, at en del af denne besparelse skal hentes ved at lukke brandstationen i Bording. Brandstationen blev etableret i 1987 på grund af problemer med at overholde kravene til udrykningstider i Bording-området, hvor der dengang var mange store industrivirksomheder. I dag er mange virksomheder, især inden for træindustrien, imidlertid lukket.

Brandvæsen

Problemer med byggeri af ny brandstation giver stor ekstraregning til Faxe Kommune

Der er opstået uforudsete problemer i forbindelse med byggeriet af Faxe Brandvæsens nye station i Haslev, og det udløser nu en stor ekstraregning til Faxe Kommune. Den nye brandstation er under opførelse som følge af, at Faxe Kommune har hjemtaget brandslukningen, der hidtil blev udført af Falck, men det har nu vist sig, at der på grunden er stærkt forurenet jord, som skal bortgraves og behandles. Desuden er jorden under den kommende brandgarage ekstraordinært dårlig, og derfor skal der bores fundamenter ned i en dybde på 4 meter. Den samlede ekstraudgift bliver 2,1 mio. kr., hvoraf brandvæsenet skal betale de 945.000 kr.

Brandvæsen

Beredskabskommission: Nu skal der ses fremad

Nu skal der ro om Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Der skal ses fremad, og en ny 11 punkts-plan, som beredskabschef Jesper Djurhuus har fremlagt, og som tillidsfolkene har givet deres støtte til, skal have lov til at virke. Det var konklusionen på det møde, som den fælleskommunale beredskabskommission holdt tirsdag eftermiddag.

Brandvæsen

Stevns Brandvæsen får midlertidig ledelse mens personalesag behandles

Efter at Stevns Kommune i sidste uge valgte at fritage sin beredskabschef og viceberedskabsinspektør for tjeneste, er der nu aftalt en ny, midlertidig struktur i Stevns Brandvæsen. I den nye struktur er vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann konstitueret beredskabschef, mens Kristian Jensen er udnævnt til daglig leder af brandvæsenet og herunder skal stå for kontakten til de frivillige i beredskabet.