Dansk Folkeparti ønsker statsligt brandvæsen

Landets brandvæsener er for dårlige til at samarbejde, og det giver unødigt lange ventetider på hjælpen i områder, hvor en brandstation fra nabokommuner i virkeligheden kunne være hurtigst fremme – og derfor bør staten overtage ansvaret for brandvæsenerne. Det mener Dansk Folkepartis kommunalordfører og formand for Kommunaludvalget, Hans Kristian Skibby.

Hans Kristian Skibby mener, at man ved at lade ansvaret overgå til staten kan sikre kortere responstider på tværs af kommunegrænserne. “Som det er i dag, er der mange kommuner, der lægger mere vægt på at tilgodese kommunegrænserne i stedet for at lade den hurtigste brandbil komme først ud til branden eller togulykken – også selvom den brandbil er fra en anden kommune. Mange kommuner er gode til at koordinere samarbejdet, men det gælder langt fra alle. Og hvorfor vente på redningsberedskabet fra sin egen kommune, hvis redningsberedskabet i nabokommunen ligger tættere på? Derfor mener jeg, at vi bør lade redningsberedskabet overgå til staten”, siger Hans Kristian Skibby.

Hans Kristian Skibby henviser til kommunernes planer for den risikobaserede dimensionering, der ifølge Dansk Folkeparti viser, at flere kommuner er dårlige til at indtænke både hinandens redningsberedskaber, Beredskabsstyrelsens fem centre og Forsvarets beredskab.

“Borgerne er ligeglade med, hvilken kommune brandbilen kommer fra – bare den kommer. Derfor mener jeg, at vi enten skal lade staten overtage opgaven eller alternativt give Beredskabsstyrelsen beføjelser til at pålægge kommunerne samarbejde på tværs af de kommunale grænser, hvor kommunerne ikke selv magter det. Vi må og skal garantere borgerne den kortest mulige responstid”, siger Hans Kristian Skibby.

Ifølge Hans Kristian Skibby vil en statsliggørelse gøre det nemmere at iværksætte nye tiltag og uddanne i taktikker end det er tilfældet i dag. Her henviser han blandt andet til implementeringen af et nyt fælles og landsdækkende radiokommunikationssystem.

Annonce