Brandvæsen

Vandværker må gerne tage betaling for vand til brandslukning

Når et brandvæsen bruger vand til brandslukning og øvelser eller i forbindelse med afprøvning af brandhaner, så må vandværket i princippet godt sende brandvæsenet en regning for vandet, akkurat som når almindelige forbrugere får en regning for deres vandforbrug. Det slår Miljøministeriet fast i en ny udtalelse, hvor ministeriet gør opmærksom på, at lovgivningen ikke indeholder nogen særregler om betaling for slukningsvand.

Brandvæsen

Stjålet autosprøjte fra Allerød stoppet efter politijagt i København

Autosprøjten fra Falck i Allerød er nu tilbage i garagen på brandstationen i Allerød efter en dramatisk fredag aften. Først på aftenen brød to unge mænd nemlig ind på den ubemandede brandstation, hvor de stjal en række SINE-radioer og derefter stak af i autosprøjten. Tyveriet blev dog hurtigt opdaget, for det registreret elektronisk, når et køretøj forlader Falck-stationen, og allerede en halv time efter indbruddet blev autosprøjten spottet af en patruljevogn ved søerne i København. Herefter tog en biljagt sin begyndelse – men dog i et noget adstadigt tempo på grund af den 14 tons tunge autosprøjte og det dårlige vejr. 

Præhospital

Strid mellem Falck og tidligere direktør optrappes

Striden mellem Falck og den tidligere direktør for datterselskabet Falck Hjemmepleje optrappes nu yderligere. Falck mener, at der har været store økonomiske uregelmæssigheder i selskabet helt frem til, at Falck overtog det, og derfor truer Falck nu med at politianmelde den tidligere ejer, der fortsatte som direktør efter Falcks overtagelse. Omvendt mener den tidligere ejer, at Falck ulovligt har taget hans resterende ejerandel fra ham, og derfor har han nu meldt Falcks koncernchef til Bagmandspolitiet.

Brandvæsen

Personalesag afsluttet – beredskabschef er tilbage på arbejdet

Stevns Kommunes beredskabschef er fra i dag tilbage i sit arbejde som chef for Stevns Brandvæsen. Beredskabschefen blev den 17. september 2010 fritaget for tjeneste i forbindelse med en intern personalesag, som nu er afsluttet. Viceberedskabsinspektøren, der blev fritaget for tjeneste samtidig med beredskabschefen, er fortsat fritaget for tjeneste, men Stevns Kommune forventer en afklaring i løbet af et par uger.