Personalesag afsluttet – beredskabschef er tilbage på arbejdet

Stevns Kommunes beredskabschef er fra i dag tilbage i sit arbejde som chef for Stevns Brandvæsen. Beredskabschefen blev den 17. september 2010 fritaget for tjeneste i forbindelse med en intern personalesag, som nu er afsluttet. Viceberedskabsinspektøren, der blev fritaget for tjeneste samtidig med beredskabschefen, er fortsat fritaget for tjeneste, men Stevns Kommune forventer en afklaring i løbet af et par uger. 

Beredskabschefens tilbagevenden betyder, at den midlertidigt udnævnte daglige leder af Stevns Brandvæsen, Kristian Jensen, indtager sin normale stilling som indsatsleder igen.

Annonce