Vandværker må gerne tage betaling for vand til brandslukning

Når et brandvæsen bruger vand til brandslukning og øvelser eller i forbindelse med afprøvning af brandhaner, så må vandværket i princippet godt sende brandvæsenet en regning for vandet, akkurat som når almindelige forbrugere får en regning for deres vandforbrug. Det slår Miljøministeriet fast i en ny udtalelse, hvor ministeriet gør opmærksom på, at lovgivningen ikke indeholder nogen særregler om betaling for slukningsvand.

Miljøministeriet har undersøgt lovgivningen på området, og det har resulteret i den nye udtalelse om betaling for slukningsvand. Og ministeriet kan fortælle, at vandforsyningsloven ikke indeholder nogen særregler om vand, der bruges til brandslukning, brandøvelser eller afprøvning af brandhaner.

I stedet er det hvert enkelt vandværk – hvadenten det er privat eller offentligt – som selv bestemmer, om slukningsvand skal stilles gratis til rådighed eller om der skal opkræves betaling for vandet. Der sker i et såkaldt regulativ, som vandværkerne har pligt til at udarbejde.

Miljøministeriet har dog for nogle år siden udarbejdet vejledninger, som indeholder såkaldte normalregulativer, som vandværkerne kan tage udgangspunkt i, når de laver deres egne regulativer. Det er frivilligt, om vandværkerne vil bruge normalregulativerne, men hvis de gør det, så er der ikke nogen problemer for brandvæsenerne – normalregulativerne indeholder nemlig bestemmelser om, at vand, der anvendes til slukningsformål under indsats samt lovpligtige afprøvninger af brandhaner, er gratis. Miljøministeriet er dog i tvivl om, hvorvidt afprøvningen af brandhaner faktisk er lovpligtig, ligesom brandvæsenerne også kan risikere at få en regning for vand, der bruges under øvelser.

Annonce