Præhospital

Responce har fyret 10-12 reddere

Da Responce sidste år startede op som ambulanceoperatør i Horsens-området, var udfordringen at få rekrutteret tilstrækkeligt mange reddere. Nu er Responce så havnet i den modsatte situation, og over de seneste måneder er der fyret 10-12 reddere, så Responce nu er nede på ca. 80 reddere. I den seneste fyringsrunde har Responce fyret syv medarbejdere.

Præhospital

FDM ville flyve lægehelikopter

Tidligere på året vandt Falck kontrakten på at drive Danmarks første lægehelikopter,der med base i Ringsted dækker Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det skete i konkurrence med fire andre virksomheder, men hidtil har deres identitet ikke været offentligt kendt. Nu er det imidlertid kommet frem, at FDM bød på driften af lægehelikopteren. FDM indgik i et konsortium, som også omfattede FDM’s tyske søsterorganisation, ADAC, og helikopterfirmaet Uni-Fly – og det blev en dyr fornøjelse for Uni-Fly.

Præhospital

Sundhedsstyrelsen: Ingen dokumentation for at akutlæger har nogen effekt

Har det overhovedet en positiv effekt på behandlingen af patienterne, når læger og sygeplejersker deltager i den præhospitale indsats? Det har været temaet i de seneste måneders debat i Region Sjælland, efter at regionen har lagt op til, at læger og sygeplejersker ikke længere skal bemande regionens akutbiler, der i stedet skal bemandes med paramedicinere. Nu slår Sundhedsstyrelsen så fast, at der ikke er noget solidt fagligt grundlag for at sige, at akutlægebiler er at foretrække frem for akutbiler, der bemandes med paramedicinere. På nogle punkter er Sundhedsstyrelsen dog bekymret over regionens planlagte omlægning af det sjællandske beredskab.

Brandvæsen

Vandværker må gerne tage betaling for vand til brandslukning

Når et brandvæsen bruger vand til brandslukning og øvelser eller i forbindelse med afprøvning af brandhaner, så må vandværket i princippet godt sende brandvæsenet en regning for vandet, akkurat som når almindelige forbrugere får en regning for deres vandforbrug. Det slår Miljøministeriet fast i en ny udtalelse, hvor ministeriet gør opmærksom på, at lovgivningen ikke indeholder nogen særregler om betaling for slukningsvand.

Brandvæsen

Stjålet autosprøjte fra Allerød stoppet efter politijagt i København

Autosprøjten fra Falck i Allerød er nu tilbage i garagen på brandstationen i Allerød efter en dramatisk fredag aften. Først på aftenen brød to unge mænd nemlig ind på den ubemandede brandstation, hvor de stjal en række SINE-radioer og derefter stak af i autosprøjten. Tyveriet blev dog hurtigt opdaget, for det registreret elektronisk, når et køretøj forlader Falck-stationen, og allerede en halv time efter indbruddet blev autosprøjten spottet af en patruljevogn ved søerne i København. Herefter tog en biljagt sin begyndelse – men dog i et noget adstadigt tempo på grund af den 14 tons tunge autosprøjte og det dårlige vejr. 

Præhospital

Strid mellem Falck og tidligere direktør optrappes

Striden mellem Falck og den tidligere direktør for datterselskabet Falck Hjemmepleje optrappes nu yderligere. Falck mener, at der har været store økonomiske uregelmæssigheder i selskabet helt frem til, at Falck overtog det, og derfor truer Falck nu med at politianmelde den tidligere ejer, der fortsatte som direktør efter Falcks overtagelse. Omvendt mener den tidligere ejer, at Falck ulovligt har taget hans resterende ejerandel fra ham, og derfor har han nu meldt Falcks koncernchef til Bagmandspolitiet.

Brandvæsen

Personalesag afsluttet – beredskabschef er tilbage på arbejdet

Stevns Kommunes beredskabschef er fra i dag tilbage i sit arbejde som chef for Stevns Brandvæsen. Beredskabschefen blev den 17. september 2010 fritaget for tjeneste i forbindelse med en intern personalesag, som nu er afsluttet. Viceberedskabsinspektøren, der blev fritaget for tjeneste samtidig med beredskabschefen, er fortsat fritaget for tjeneste, men Stevns Kommune forventer en afklaring i løbet af et par uger. 

Brandvæsen

Ønsker fælles ambulance- og brandstation i Ølgod

I dag har Falck to stationer i Ølgod: På Lindeallé lejer Falck en kommunal ejendom, som huser brandvæsenet, og på Varde Kommunes genbrugsplads på Energivej er der indrettet lokaler til det lokale ambulanceberedskab. Falck vil imidlertid gerne have samlet aktiviteterne ét sted, og det ser ud til at blive i en ejendom på den tidligere kommunale materielgård på Industrivej.

Brandvæsen

Brandstation i Bording lukkes

I 2011 skal Ikast-Brande Kommune spare 93 mio. kr., og i et budgetforlig, der blev indgået i denne uge, har politikerne besluttet, at en del af denne besparelse skal hentes ved at lukke brandstationen i Bording. Brandstationen blev etableret i 1987 på grund af problemer med at overholde kravene til udrykningstider i Bording-området, hvor der dengang var mange store industrivirksomheder. I dag er mange virksomheder, især inden for træindustrien, imidlertid lukket.

Brandvæsen

Problemer med byggeri af ny brandstation giver stor ekstraregning til Faxe Kommune

Der er opstået uforudsete problemer i forbindelse med byggeriet af Faxe Brandvæsens nye station i Haslev, og det udløser nu en stor ekstraregning til Faxe Kommune. Den nye brandstation er under opførelse som følge af, at Faxe Kommune har hjemtaget brandslukningen, der hidtil blev udført af Falck, men det har nu vist sig, at der på grunden er stærkt forurenet jord, som skal bortgraves og behandles. Desuden er jorden under den kommende brandgarage ekstraordinært dårlig, og derfor skal der bores fundamenter ned i en dybde på 4 meter. Den samlede ekstraudgift bliver 2,1 mio. kr., hvoraf brandvæsenet skal betale de 945.000 kr.