Præhospital

Region Syddanmark nedlægger fire akutbiler – og opretter 13 paramedicinerambulancer

Udsigten til en nettobesparelse på 6 mio. kr. om året får nu Region Syddanmark til at nedlægge de paramedicinerbemandede akutbiler i Faaborg, Grindsted, Skærbæk og Haderslev. I stedet skal eksisterende ambulancer i de fire byer opgraderes til paramedicinerambulancer. Herudover vil regionen investere i yderligere ni paramedicinerambulancer – men måske først om fem år.

Præhospital

Borgerne i Region Midtjylland får hurtigere ambulancehjælp

Mens flere andre regioner kæmper med stigende responstider for ambulancerne, så går det den modsatte vej i Region Midtjylland. Her blev responstiderne således forbedret i 2015, og på alle kørselsformer leveres der i dag hurtigere hjælp end servicemålene kræver. Der er blandt andet en øget brug af forkantsdisponering, som giver hurtigere ambulancer.

Brandvæsen

Helsingør Kommune har ansat sin nye beredskabschef

Efter Helsingør Kommunes beslutning om at forlade Nordsjællands Brandvæsen, er kommunen nu ved at etablere et selvstændigt beredskab. Manden i spidsen for det nye beredskab bliver Søren Lundhild, der kommer fra en stilling som viceberedskabschef i Slagelse Kommune – og som indtil denne kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen var udset til at blive brandvæsenets første operative chef.