Brandvæsen

Nye regler om brandkrav til højlagre i høring

Den 1. juli 2016 ventes nye regler for brandkravene til højlagre og lignende lagerbygninger at træde i kraft, og nu er et udkast til reglerne sendt i høring. I dag findes brandkravene både i byggelovgivningen og beredskabslovgivningen, men fremover skal de alene findes i byggeloven (bygningsreglementet).

Google Maps
Brandvæsen

Beredskabsdirektør efter nødplan: Jeg sover roligt om natten

Beredskabet i Ebeltoft er fuldstændig forsvarligt. Det vurderer beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, selv om opsigelser fra størstedelen af de lokale brandfolk har ført til, at brandstationen i Ebeltoft drives efter en særlig nødplan, hvor der må trækkes på assistance fra nabostationer. ”Jeg sover helt roligt om natten”, siger beredskabsdirektøren.

Brandvæsen

Bred politisk opbakning til ændringer af beredskabsloven

Fri disponering, ændret sammensætning af beredskabskommissionerne og mulighed for at indgå assistanceaftaler med udenlandske brandvæsener ser ud til at blive en realitet. Et lovforslag fra forsvarsministeren, der vil indebære en række ændringer i beredskabsloven, får nemlig opbakning fra samtlige partier i Folketinget. Der er dog udsigt til, at lovforslaget ændres, så de frivilliges repræsentation styrkes.

Præhospital

Region vil have staten til fortsat at betale for akutlægebil

Hvis det står til Region Nordjylland, så skal staten fortsat betale størstedelen af regningen for akutlægebilen i Hjørring. Akutlægebilen koster ca. 12 mio. kr. om året, og langt størstedelen betales i dag af staten. Den statslige finansiering stopper imidlertid om få måneder, men regionen har søgt om et nyt tilskud, der skal sikre driften frem til 2018.

Præhospital

Visitation af 112-opkald giver de fleste klager

Når borgerne i Region Midtjylland klager over den præhospitale hjælp, så er det oftest visitationen af 112-opkald og den generelle kommunikation med AMK-vagtcentralen, som der klages over. Set i forhold til de store antal patienter, som får præhospital hjælp, ligger det samlede antal klager dog meget lavt.

Brandvæsen

Beredskab Fyn fraråder oprettelse af ny brandskole

Ærø Kommune bør opgive planerne om at etablere en brandskole i Marstal. Det mener Beredskab Fyn, som er blevet bedt om at vurdere, om en brandskole i tilknytning til Marstal Navigationsskole vil være en god ide. Ifølge Beredskab Fyn vil brandskolen blive meget dyr, men beredskabet – der selv driver en brandskole – beskyldes for at pleje egne interesser.

Præhospital

Nye sygeplejersker i ambulancerne bliver ansat af region

Når Region Syddanmark fra juli udvider det præhospitale beredskab med fire køretøjer til sygetransport, som bemandes af sygeplejersker, så bliver sygeplejerskerne ikke ansat hos BIOS og Responce. I stedet skal de på samme måde som ambulancelægerne ansættes hos regionen. Ved en kreativ manøvre sikrer regionen desuden, at der ikke kommer nogen ambulancereddere på køretøjerne.

Google Maps
Brandvæsen

Restrukturering hos Falck koster to direktører jobbet

Som en direkte konsekvens af den globale oliekrise gennemfører Falck nu en omfattende restrukturering af det kriseramte forretningsområde Safety Services. Forretningsområdet varetager bl.a. uddannelse af offshore-medarbejdere, men olie- og gasbranchens kollaps gør ondt – og det koster nu forretningsområdets to øverste direktører jobbet.