Regeringen opgiver konkurrenceudsættelse af brandsyn – indtil videre

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

Der bliver ikke konkurrence på udførelsen af brandsyn i denne omgang. Forsvarsministeriet har nemlig skiftet mening og besluttet, at kommunerne alligevel ikke skal have mulighed for at lade private virksomheder udføre de lovpligtige brandsyn, som i dag udelukkende må udføres af kommunerne selv. Ministeriet vil i stedet gennemføre en undersøgelse af området.

Det var Forsvarsministeriet selv, som i udkastet til et nyt lovforslag lagde op til, at private virksomheder fremover skulle kunne udføre de mindre komplicerede brandsyn, som i dag udelukkende kan foretages af kommunalt ansatte. Men efter en høring har Forsvarsministeriet besluttet, at den nye bestemmelse om konkurrenceudsættelse af de ukomplicerede brandsyn skal fjernes fra lovforslaget.

Forslaget har ellers fået stor opbakning fra blandt andet Dansk Erhverv og Dansk Industri, der endda har påpeget, at konkurrenceudsættelsen burde udvides til også at omfatte de mere komplicerede brandsyn.

Har ikke taget stilling til juridiske spørgsmål

Det er især kritik fra KL, som får Forsvarsministeriet til at tage forslaget af bordet. KL har således påpeget, at Forsvarsministeriet i udkastet til lovforslaget ikke har taget stilling til, om private virksomheder skal have hjemmel til at indfinde sig på privat område for at foretage kontrol, ligesom det er uklart, om de private virksomheder vil kunne udstede påbud og forbud.

Desuden har Forsvarsministeriet ifølge KL glemt at tage stilling til, om de private virksomheder ved udførelsen af brandsyn skal være underlagt samme regler som offentlige myndigheder, herunder f.eks. forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Måske udvidet konkurrenceudsættelse

Forsvarsministeriet oplyser på den baggrund, at der er blevet peget på en række forhold af principiel, juridisk karakter, som gør det nødvendigt at få afdækket forslaget om konkurrenceudsættelse nærmere.

”Det er væsentligt, at privates varetagelse af brandsynsopgaver sker på et for borgerne og virksomhederne retssikkerhedsmæssigt tilfredsstillende grundlag”, lyder meldingen fra Forsvarsministeriet, som altså vurderer, at ministeriets oprindelige lovforslag ikke giver dette retssikkerhedsmæssigt tilfredsstillende grundlag – og derfor vil ministeriet nu undersøge området nærmere. I mellemtiden er forslaget om konkurrenceudsættelse blevet fjernet fra lovforslaget.

Forsvarsministeriet understreger dog, at forslaget om konkurrenceudsættelse af brandsyn vil blive genfremsat, når ministeriets undersøgelse er afsluttet. Og samtidig antyder ministeriet, at konkurrenceudsættelsen måske bliver mere omfattende, når forslaget genfremsættes; undersøgelsen skal nemlig også omfatte muligheden for, at de mere komplicerede brandsyn konkurrenceudsættes.

Annonce