Dansk Autohjælp fik laveste overskud i fem år

I forrige uge præsenterede Dansk Autohjælp en ny stationsstruktur, som indebærer, at 13 stationer lukkes. Dansk Autohjælp henviste til, at der er hård konkurrence på markedet, og det illustreres af selskabets seneste regnskab, hvor overskuddet blev det laveste i fem år. Dansk Autohjælp betegner dog fortsat overskuddet som meget tilfredsstillende.

Dansk Autohjælp fik i 2016 et overskud på 22 mio. kr., og det er et kraftigt fald i forhold til 2015, hvor overskuddet var på 30 mio. kr. Faktisk skal man tilbage til 2011 for at finde et lavere overskud i selskabet, der i dag er en del af SOS International.

I regnskabet skriver direktør Ellen Trolle – der i øvrigt fratrådte samme dag, som hun underskrev regnskabet – at ”ledelsen vurderer resultatet som meget tilfredsstillende”. Hun skriver videre: ”På trods af at markedet, hvorpå selskabet opererer, er yderst konkurrencepræget, har der i 2016 været en høj aktivitet i selskabet med tilgang af nye kunder og øget markedsandel”.

Om 2017 skriver direktøren: ”For 2017 forventes et marginalt lavere aktivitetsniveau sammenlignet med 2016. Ligeledes forventes en fortsat effektivisering af selskabets drift. Ledelsen forventer i 2017 et resultat, der er lidt under 2016-niveauet. Det skyldes primært et generelt faldende marked for abonnementer. Konkurrencedygtigheden forventes styrket yderligere ved en strukturel omlægning af hele stationsnetværket. Derudover forventes det, at forretningen også vil blive styrket gennem nye digitale services”.

SOS International trækker hele 2016-overskuddet ud som udbytte. Dermed vil Dansk Autohjælp fortsat have en forholdsvis beskeden egenkapital på 11 mio. kr.

Annonce