Dansk Autohjælp havde fremgang i 2021 – trods COVID-19

SOS Dansk Autohjælp omsatte sidste år for 486 mio. kr., og det er en pæn fremgang i forhold til 2020, hvor omsætningen var på 425 mio. kr. Stigende omkostningerne gjorde dog, at overskuddet landende på samme niveau som i 2020. Et generelt faldende marked for private vejhjælpsabonnementer samt et konkurrencepræget marked gør endvidere, at forventningerne til 2022 er afdæmpede.

Ledelsen i SOS Dansk Autohjælp beskriver autohjælpsmarkedet som ”yderst konkurrencepræget”, men alligevel har selskabet i 2021 haft en fortsat høj aktivitet med tilgang af nye kunder og øget markedsandel.

Omsætningen steg fra 425 mio. kr. til 486 mio. kr. En del af forklaringen er dog, at selskabet havde en omsætning på 20 mio. kr. på COVID-19-testaktiviteter, hvor SOS-koncernen i en periode leverede lyntests. Omsætningen påvirkes også positivt af, at SOS Dansk Autohjælp har haft flere nationale assistancer end budgetteret, mens der er en negativ påvirkning fra nedgang i de internationale aktiviteter på grund af den globale pandemi.

På omkostningssiden steg assistanceomkostningerne fra 283 mio. kr. til 349 mio. kr. Personaleomkostningerne steg fra 88 mio. kr. til 94 mio. kr., og antallet af medarbejdere – opgjort som gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede – steg fra 166 til 185. Fraregnet de medarbejdere, der udførte COVID-19-tests, var der dog reelt tale om et fald til 157 medarbejdere. Reduktionen fra 2020 skyldes primært, at der er blevet færre timelønnede medarbejdere i driften.

Bundlinjen viser et overskud før skat på 23 mio. kr., hvilket er det samme som i 2020.

Vil styrke konkurrencedygtigheden

For 2022 forventer SOS Dansk Autohjælp, at aktiviteterne vil ligge på samme niveau som 2021. Selskabet forventer imidlertid et overskud, der ligger under 2021-niveauet – forventeligt på 18-20 mio. kr. Det skyldes primært et generelt faldende marked for private vejhjælpsabonnementer samt et fortsat generelt konkurrencepræget marked.

Konkurrencedygtigheden forventes dog styrket yderligere ved fortsat optimering af hele stationsnetværket. Derudover forventes det, at forretningen vil blive styrket gennem fortsat øget fokusering på kunde- og slutbrugertilfredshed, automatisering af processer samt implementering af nye ydelser og digitale services.

Annonce