Dansk Autohjælp: Nødvendigt at tilpasse kapaciteten

Dansk Autohjælp havde i 2010 et meget højt aktivitetsniveau på grund af den hårde vinter, og derfor har det været nødvendigt at tilpasse kapacitetsniveauet i 2011. Det fortæller adm. direktør Niels Krag Printz fra Dansk Autohjælp, som oplyser, at antallet af assistancer i 4. kvartal faldt med hele 38 procent, og at det gav behov for en række besparelser på Dansk Autohjælps hovedkontor og på stationerne.

For Dansk Autohjælp station i Glostrup, der drives af Dansk Autohjælp Vestegnen A/S, var 2011 en katastrofe, som resulterede i et underskud på 1,8 mio. kr. og tvivl om, hvorvidt selskabet kan overleve. Ifølge den lokale stationsejer skyldes problemerne, at assistancetallet har været uændret, men at Dansk Autohjælps betaling pr. assistance er sat ned.

Dansk Autohjælps adm. direktør, Niels Krag Printz, ønsker ikke at kommentere den økonomiske situation på de enkelte stationer. ”Det kræver detaljeret viden om, hvordan den enkelte stationsejer driver sin forretning”, siger Niels Krag Printz.

Men Niels Krag Printz påpeger, at Dansk Autohjælp som helhed havde et fald i antallet af assistancer på 13 procent sidste år. Årsagen var den hårde vinter i 2010, som gav mange assistancer. Faldet i antallet af assistancer var derfor markant i vintermånederne, hvor 1. kvartal bød på et fald på 22 procent, mens der i 4. kvartal blev udført hele 38 procent færre assistancer. I de to andre kvartaler kunne Dansk Autohjælp derimod notere en stigning i assistancerne på grund af en tilgang af kunder. I 2. kvartal kørte de gule autohjælpskøretøjer således 2 procent flere ture end året før, mens der var 7 procent flere ture i 3. kvartal.

”Både for Dansk Autohjælp A/S og Dansk Autohjælps stationer har der således været behov for en tilpasning af kapacitetsniveauet efter det meget høje aktivitetsniveau i 2010. For at kunne sikre såvel Dansk Autohjælp A/S som stationernes konkurrenceevne og indtjening. er der således i løbet af 2011 på såvel hovedkontoret som på stationerne gennemført en række besparelser og tænkt en række nye tanker for at øge effektiviteten, hvilket også er tilfældet for Dansk Autohjælp Vestegnen”, fortæller Niels Krag Printz.

Forventningen hos Dansk Autohjælp – der nu ejes af SOS International – er, at den indsats, der er blevet gjort for at optimere forretningen i Dansk Autohjælp og på Dansk Autohjælps stationer i 2011, vil have en positiv effekt på resultaterne i år.

Annonce