SOS Dansk Autohjælp i Nordvestsjælland er i økonomiske vanskeligheder

Arkivfoto

SOS Dansk Autohjælp Nordvestsjælland, der har base i Tølløse og har 11 ansatte, er i økonomiske vanskeligheder. I et netop aflagt regnskab skriver selskabet selv, at der er ”en væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift”, og at en ny aftale er en forudsætning for, at selskabet ”har evnen til at fortsætte driften”. Ledelsen forventer dog, at aftalen falder på plads.

Selskabet SOS Dansk Autohjælp Nordvestsjælland blev oprettet i 2017, hvor de daværende stationer i Nykøbing Sjælland, Kalundborg og Nr. Jernløse blev lagt sammen til en ny station i Tølløse, der dækker hele Nordvestsjælland. Ejerne af stationerne i Kalundborg og Nykøbing Sjælland dannede det nye selskab, mens ejeren af stationen i Nr. Jernløse benyttede lejligheden til at stoppe.

I et helt nyt regnskab fra SOS Dansk Autohjælp Nordvestsjælland er der stor fremgang på toplinjen, hvor selskabets bruttofortjeneste – det vil sige omsætningen minus variable omkostninger – er steget fra 2 mio. kr. til 4,9 mio. kr. Men samtidig er personaleomkostningerne steget fra 2,4 mio. kr. til 5,2 mio. kr., og sammen med renteudgifter medfører det, at selskabet på bundlinjen får et underskud på 0,5 mio. kr. Sidste år lød underskuddet på 0,3 mio. kr.

Konsekvensen af flere år med underskud er, at selskabets kapital er tabt, og at egenkapitalen nu er negativ med 0,7 mio. kr. Samtidig er der kortfristet gæld på 2 mio. kr.

I regnskabet skriver selskabets ledelse, at selskabet ved udgangen af maj 2019 er i en “økonomisk uacceptabel situation” og at der er ”en væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift, idet der ikke foreligger en endelig aftale, der sikrer, at selskabets indtjening øges, således at selskabets drift fremadrettet er rentabel. Det er ledelsens opfattelse, at denne aftale indgås, og at driften kan gøres rentabel, således at selskabet fremadrettet har evnen til at fortsætte driften”.

SOS Dansk Autohjælp Nordvestsjælland har 11 medarbejdere.

Annonce