Redningskorps Danmark og norske Viking indleder samarbejde

Konkurrencen på det danske marked for autohjælp, ambulancekørsel og brandslukning ser nu ud til at blive intensiveret, efter at Redningskorps Danmark har indledt et samarbejde med den norske redningskoncern Viking, som er Falcks største konkurrent i Norden. I hvert fald forventer Redningskorps Danmark, at det nye samarbejde vil give selskabet bedre muligheder for at vinde udbud på beredskabsområdet.

Viking er stiftet i 1956, og i 2006 forsøgte Falck at købe selskabet. Købet blev imidlertid forhindret af de norske konkurrencemyndigheder, som mente, at en fusion mellem Falcks norske aktiviteter og Viking ville være skadeligt for konkurrencen. I dag er Viking så ejet af en af Europas største kapitalfonde, AAC Capital Partner, der har en kapital på ca. 13 mia. kr.

I Norge har Viking 150 stationer, der primært drives på franchise-basis, og de 1.200 ansatte udfører årligt ca. 250.000 assistancer. Omsætningen er på 400 mio. kr. om året, og Viking driver blandt andet det, som koncernen selv betegner som Nordens største autohjælpsstation med over 30 køretøjer.

Siden AAC Capital Partners overtagelse af Viking har koncernen arbejdet på at ekspandere i resten af Norden, og i 2010 overtog Viking det svenske bjergningsselskab SSBT, der med base i Stockholm har en årlig omsætning på 35 mio. kr. Efterfølgende har Viking etableret sig i Malmö og Göteborg – og koncernen har planer om en fortsat ekspansion i Sverige.

Samarbejde skal skabe mere konkurrence

Nu er turen så kommet til Danmark, hvor Viking har indgået en samarbejdsaftale med Redningskorps Danmark. Ifølge de to selskaber er formålet med samarbejdet at skabe større konkurrence og gennemsigtighed på det skandinaviske marked for beredskabsydelser og autohjælp.

”Viking har i en længere periode søgt efter en samarbejdspartner i Danmark som led i vores geografiske ekspansion i Norden. Og vi er glade for, at vi nu er kommet frem til en endelig aftale med Redningskorps Danmark. Vi er imponerede over ledelsen og hvad de har formået at skabe, og ser frem til at bidrage til selskabets udvikling”, siger Hans Petter Semmelmann, der er koncernchef i Viking.

Vejhjælpskoncept skal udbygges

Redningskorps Danmark blev stiftet i juli 2011 som en videreførelse af selskabet Vejpatruljen. Redningskorps Danmark har ambitioner om at blive en stor aktør på markedet for brandslukning og ambulancekørsel, men indtil videre har selskabets deltagelse i en række udbud af brandslukningsopgaver ikke givet resultater. Senest er Redningskorps Danmark begyndt at sælge autohjælpsabonnementer, og det er blandt andet dét produkt, som nu skal udvikles ved at gøre brug af Vikings platform for servicering til konkurrencedygtige priser.

”Det er et yderst spændende samarbejde, vi her har indgået med Viking. Det vil betyde en væsentlig ændring for Redningskorps Danmarks mulighed for at vinde offentlige udbud på beredskabsopgaver, og for kunderne vil det betyde, at vi har en stærk nordisk partner, samt at vores vejhjælpskoncept kan blive kraftigt udbygget”, fortæller Kasper Jensen, der er direktør i Redningskorps Danmark.

Redningskorps Danmark bebuder samtidig, at man vil deltage i regionernes kommende udbud af præhospitale opgaver samt statslige udbud af opgaver på de danske statsveje.

I første omgang ændrer samarbejdet ikke på de to selskabers ejerforhold, men Redningskorps Danmark udelukker ikke, at Viking på længere sigt kan blive medejer af det danske selskab, som siden stiftelsen har omsat for godt 17 mio. kr.

Annonce