Stort overskud i Dansk Autohjælp

Dansk Autohjælp – som sidste år blev solgt til SOS International – havde et særdeles godt 2012, hvor omsætningen steg med 10 %, og hvor overskuddet nåede op på 25 mio. kr. En kombination af flere kunder, gunstigt vejrlig og en stram omkostningsstyring er årsagen til det gode resultat. Samtidig har Dansk Autohjælp netop registreret et nyt navn, som kunne tyde på, at selskabet vil til at køre ambulancer.

Ifølge Dansk Autohjælp steg omsætningen i 2012 med 10,1 %, men selskabet oplyser ikke den præcise omsætning. Bruttoresultatet – som er omsætningen minus variable omkostninger – steg imidlertid fra 57 mio. kr. i 2011 til 86 mio. kr. i 2012. Årets resultat blev et overskud på 25 mio. kr., mod 4 mio. kr. i 2011. Dermed har Dansk Autohjælp gennemført en markant turn-around i forhold til katastrofeåret 2008, hvor selskabet tabte 25 mio. kr.

Trods det store overskud er Dansk Autohjælps egenkapital nu den laveste i mange år, nemlig godt 25 mio. kr. I 2011 var egenkapitalen på 61 mio. kr., men der er i 2012 i alt udbetalt 60 mio. kr. i udbytte til ejerne.

”Særdeles tilfredsstillende”

Ledelsen i Dansk Autohjælp betegner selv resultatet som ”særdeles tilfredsstillende”, og ifølge ledelsen er 2012 det første år, hvor man ser den fulde effekt af de trimninger og oprydninger i strukturen og økonomien, som selskabet gennemførte i 2010 og 2011. Men den positive udvikling skyldes også, at Dansk Autohjælp nu fokuserer på sin kerneforretning, hvor man har en vækststrategi.

Selv om omsætningen som nævnt steg med 10 %, kan Dansk Autohjælp notere sig, at kørselsomkostningerne kun steg med 2 %, mens de eksterne omkostningerne faldt med hele 24 %. Personalestaben blev reduceret fra 105 til 98 medarbejdere, og det medførte, at personaleomkostningerne kun steg med 3 % i 2012. Det skyldes blandt andet, at Dansk Autohjælp har satset meget på automatisering af processer på hovedkontoret.

Hos Dansk Autohjælp påpeger man dog også, at det danske vejrlig har påvirket regnskabet positivt, og at man derfor også forventer et lidt dårligere resultat i år, hvor vejrforholdene ikke forventes at blive lige så gunstige.

Satser på fortsat vækst

Dansk Autohjælp forventer, at man i 2013 kan fortsætte væksten på det danske marked. Men samtidig bebuder selskabets ledelse, at der også skal ske en ”udvikling af selskabet i et nordisk perspektiv”.

Efter sidste års salg er Dansk Autohjælp i dag en del af SOS International, der blandt andet også står for driften af den jyske akutlægehelikopter. Og samtidig med offentliggørelsen af regnskabet har Dansk Autohjælp benyttet lejligheden til at registrere yderligere tre firmanavne: SOS Alarm A/S, SOS Assistance A/S og – måske mest interessant – SOS Ambulance A/S.

Annonce