Totempo: DR skader bevidst Totempo og vores image

Kritikken mod autohjælpsfirmaet Totempo var hård i tirsdagens udgave af Kontant på DR 1. Ifølge Kontant strømmer det ind med klager over høje regninger, lange reparationstider og skjulte rabatter, ligesom Totempo i programmet blev beskyldt for bevidst ikke at uddanne selskabets medarbejdere til at kunne foretage selv de mest simple reparationer, fordi Totempo tjener sine penge på at få bilerne ind på selskabets egne værksteder. Men Totempos direktør mener, at Kontants behandling af Totempo var urimelig og helt uacceptabel, og at Kontant helt bevidst søger at skade Totempo og Totempos image. Totempo overvejer derfor at indbringe Kontant for Pressenævnet og at skrive til Danmarks Radios ledelse.

Kontant berettede blandt andet om, at i modsætning til andre vejhjælpsfirmaer på markedet, så er mange af Totempos fejeblads-chauffører ikke uddannede til at lave biler med mindre mekaniske defekter. Sidste år stod Henrik Gotfredsen for at uddanne Totempos medarbejdere, og han fortalte i programmet, at medarbejderne fra Totempo kun er uddannet til at yde den allermest basale vejhjælp, som eksempelvis at skifte dæk, hælde benzin på eller yde starthjælp med startkabler. “De får ikke tilbudt de samme kurser eller uddannelser som andre reddere”, forklarede Henrik Gotfredfredsen. Det blev bekræftet af to Totempo-reddere, en nuværende og en tidligere. Ifølge Henrik Gotfredsen er forklaringen på den mangelfulde uddannelse af Totempos medarbejdere denne: “Hvad man ikke tjener på gyngerne, det må man tjene på karrusellerne. Det betyder, at det billige vejhjælpsabonnement bliver tjent ind på værkstederne. Arne Boesen (Totempos direktør, red.) sagde, at vi ikke skulle reparere bilerne på stedet. Med mindre det kunne klares med startkabler eller benzin, så skulle de hjem på værkstedet”. Henrik Gotfredsen stoppede i Totempo, da han blev syg på grund af stress.

For tre uger siden kunne Kontant afsløre at Totempo-kunder betaler en højere værkstedspris end andre kunder på flere af Totempos værksteder. På et Totempo-værksted i Hirtshals skiltede mekanikeren helt åbenlyst med denne prisforskel. “Et enkeltstående tilfælde, som vi ikke har haft noget at gøre med”, bedyrede Totempo-direktør Arne Boesen, der derefter fyrede Finn Jørgensen fra værkstedet i Hirtshals for åben skærm. “Det gjorde de for at redde deres egen røv på min bekostning”, er Finn Jørgensens kommentar til den fyreseddel. Ifølge Finn Jørgensen var Totempo-ledelsen nemlig vidende om, at der blev taget forskellige priser på værkstedet i Hirtshals. Ved flere lejligheder har han gjort Totempo-ledelsen opmærksom på, at han ikke kunne drive et værksted i byen med den – for lokalområdet – høje timepris på 595 kroner plus moms, og at han derfor var nødt til at give lokale kunder rabat. Og Finn Jørgensen er ikke et enkeltstående tilfælde. Tidligere ansatte i Totempo bekræfter, at der på flere værksteder bliver opereret med én pris for private kunder og en helt anden – højere – pris for Totempo-kunder. Og med Totempo-toppens vidende.

Totempo: Kontant tegner misvisende billede

Hos Totempo afviser adm. direktør Arne Boesen imidlertid kritikken. “Kontant fortsætter med at fremsætte urigtige oplysninger om Totempo og tegner samtidig et direkte misvisende billede af Totempo som virksomhed og af Totempos forretning. Allerede inden gårsdagens Kontant kunne Totempo i programoversigten læse, at Totempo begik ulovligheder, og at ledelsen talte usandt. Fuldstændig urimelige anklager, som Totempo ingen muligheder har haft for at tage til genmæle over for. Ej heller fik Totempo mulighed for at tage til genmæle i selve Kontant-udsendelsen, hvor en kunde, en tidligere franchisetager og medarbejder fik lov til at fremsætte tilsvarende påstande, som vi i det efterfølgende interview end ikke fik tid til eller mulighed for reelt at svare på eller tage til genmæle over for”, siger Arne Boesen.

“Jeg vil godt understrege, akkurat som vi også forsøgte i Kontant, at Totempo er en ordentlig virksomhed, hvor vi sætter en ære i at udføre et godt og solidt servicearbejde for vores mere end 800.000 kunder. Og af de 800.000 kunder er det under 2 promille, der er uilfredse eller har klager over Totempo. Et resultat, vi er ganske godt tilfredse med”, siger Arne Boesen, der kalder anklagerne i Kontant for “horrible”.

“Vedrørende Totempos prispolitik, så er det ikke sandt, at Totempo opererer med to priser, og at denne prispolitik er ulovlig. Totempo har kun én timepris, og det er en timepris, der lyder på 595,00 kr. plus moms. Og det er en timepris, der gælder i hele landet. Akkurat som benzin-selskaberne har en pris for 1 liter benzin, som er ens i hele landet, så har Totempo også kun én timepris. At nogle autoværksteder i længere eller kortere perioder giver rabatter eller nedslag i timeprisen, ligesom prisen for en liter bezin på nogle benzinstationer i kortere eller længere perioder kan være lidt billigere, ændrer ikke på, at Totempo har én timepris i hele landet”, fortæller Totempos direktør.

“Hvad vores tidligere franchisetager (værkstedsejeren fra Hirtshals, red.) fremsætter af urigtige oplysninger vil vi forholde os til ved at tage kontakt til ham og bede om dokumentation for dette. Det vil vi også bede en af Totempos tidligere medarbejdere om at gøre. Vi kan slå fast, at der ikke er hold i den kritik, der fremsættes”, siger Arne Boesen.

“Totempo finder Kontants behandling af Totempo ganske urimelig og helt uacceptabel, og ved at give mere tid til tidligere medarbejdere og franshicetager og en utilfreds kunde, og mindre tid til Totempo for at svare og tage til genmæle, har Kontant helt bevidst skadet Totempo og Totempos image. For Totempo er det uacceptabelt, og vi vil med vores juridiske rådgivere overveje at indbringe Kontant for Pressenævnet samt skrive til Danmarks Radios ledelse”, siger Arne Boesen.

Annonce