Topfolk fra Totempo slipper for straf i svindelsag

Tre topfolk fra autohjælpsfirmaet Totempo, der gik konkurs i 2009, er i dag blevet frifundet ved retten i Roskilde. De var tiltalt for bedrageri og dokumentfalsk i en sag, hvor forskellige leasingselskaber har lidt et tab på i alt 291 mio. kr. Det var især manglende dokumentation for det leasede materiel, som førte til frifindelsen, der dog også var stærkt påvirket af, at politiet under sagen mistede Totempos bogføringsmateriale.  

De tre personer fra Totempo, der i dag er 71, 57 og 55 år, var tiltalt for i en periode fra 2001 til 2008 som ledelse m.v. i autohjælps- og værkstedskoncernen, der gik konkurs i 2009, at have begået bedrageri af særligt grov beskaffenhed og dokumentfalsk af særligt grov karakter ved brug af falske fakturaer m.v. i forbindelse med leasing af en række maler-, tørre-, forberedelses- og forbehandlingskabiner m.v. til koncernens værksteder, hvorved de involverede leasingselskaber led et formuetab eller en risiko herfor på i alt 291 mio. kr.  Blandt de tiltalte var topchef Arne Boesen, der var Totempos frontfigur.

Bevisførelsen ved retten i Roskilde bestod navnlig i gennemgang af et stort antal leasingkontrakter, tilbud, ordrebekræftelser, fakturaer, leveringsbekræftelser og korrespondance i den forbindelse samt oplysninger fra konkursboet om bl.a. undersøgelser af leasingforhold og antallet af tilstedeværende kabiner og andet udstyr i koncernen. Derudover blev der afgivet forklaringer af bl.a. de tiltalte, repræsentanter for de involverede leverandører og leasingselskaber samt tidligere medarbejdere på koncernens værksteder.

Revisionsrapport måtte kasseres

Der forelå kun i meget begrænset omfang oplysninger om Totempos økonomiske forhold, idet retten under hovedforhandlingen afsagde kendelse om, at en omfattende revisionsrapport ikke kunne indgå i sagen, fordi revisionsfirmaet, der udarbejdede rapporten, var inhabilt, og idet det relevante bogføringsmateriale var bortkommet i politiets besiddelse.

Der forelå dog regnskaber, en værdiansættelse med en forventning om en værdistigning for Totempo til 1,5 mia. kr. i 2009 og et foreløbigt bud fra en anden større vejhjælpskoncern om køb af halvdelen af aktiekapitalen, som blev vurderet til en samlet værdi på 1,2 mia. kr.

Usikkerhed og uklarhed om bevisførelsen

Retten fandt det ikke bevist, at de tiltalte havde begået dokumentfalsk eller bedrageri som anført i tiltalen. Retten lagde bl.a. vægt på oplysninger om leasingselskabernes viden om koncernen og leasingkonstruktionerne, deres villighed til at finansiere store beløb samt den manglende registrering og identifikation af de leasede kabiner m.v.

Bevisførelsen var i vidt omfang behæftet med usikkerhed, uklarheder og uoplyste forhold og hvilede i vidt omfang på oplysninger, der var tilgået politiet fra leasingselskaberne og kuratorerne.

Retten kunne efter den samlede bevisførelse ikke se bort fra muligheden af, at antallet af tilstedeværende kabiner var betydeligt højere end det antal, der var opgjort af anklagemyndigheden, og at der i det bortkomne bogføringsmateriale m.v. fandtes yderligere oplysninger, der understøttede de tiltaltes forklaringer om bl.a. tilstedeværelsen af yderligere kabiner, værdien af kabinerne og arbejde udført i den forbindelse.

Annonce