Årets frivilligpris gik til København

Nicolai Wammen

Der var stor ros til de frivillige, da forsvarsminister Nicolai Wammen fredag uddelte årets frivilligpriser til frivillige fra redningsberedskabet og Hjemmeværnet. I redningsberedskabet gik prisen som årets frivillig til en enhed, nemlig den nyoprettede frivilligenhed ved Københavns Brandvæsen, der fik prisen for en ekstraordinær indsats ved branden på Frihedsmuseet.

”Både som beredskabets minister og som borger i Danmark er jeg dybt taknemmelig for den indsats, som de mange frivillige yder hvert år i samfundets beredskab. Når vi i dag har et robust og effektivt beredskab i Danmark, skyldes det blandt andet – men ikke mindst – de frivilliges indsats. Derfor er det et stort privilegium at være den, der på fællesskabets vegne får mulighed for at takke for denne indsats”.

Sådan lød ordene fra forsvarsminister Nicolai Wammen, da han fredag uddelte årets frivilligpriser inden for redningsberedskabet og Hjemmeværnet ved en ceremoni på Christiansborg.

Frivilligpriserne gives til en person og en enhed, der i det forløbne år har ydet en helt særlig indsats eller som har skabt opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige. Formålet med uddelingen af Årets Frivilligpriser er at påskønne det store arbejde og den indsats, som frivilligberedskaberne og de enkelte frivillige udfører.

Prisen som årets frivillig inden for redningsberedskabet gik i år til en enhed – de frivillige fra Københavns Brandvæsen. De fik prisen for den ekstraordinære og krævende indsats de udførte i forbindelse med branden på Frihedsmuseet den 28. april 2013.

Det var ikke kun flammerne, som brandfolkene kæmpede med den dag. I arkivet væltede vandet ned gennem loftet, så de frivillige brandfolk havde en stor opgave med at sikre, at det unikke materiale ikke blev vådt og ødelagt. Arkivmaterialerne blev med stor forsigtighed flyttet fra arkivskabe og reoler ned i vandtættekasser.

”Efter en næsten 12 timer lang indsats med at redde historisk materiale ud fra museet, kunne I tage hjem igen. Men nu med en viden om, at I med jeres indsats havde været med til at gøre en forskel. Af indstillingen fra beredskabschefen i København fremgår det blandt andet, at I frivillige arbejdede så intensivt, at I måtte tvinges til at holde pauser, meget mod jeres vilje. Det fremgår også, at I løste jeres opgave på en sådan måde, at stort set intet materiale blev skadet af vand, og at I gik til opgaven med stor ildhu og entusiasme, lød det fra Nicolai Wammen i talen til de frivillige fra Københavns Brandvæsen, og forsvarsministeren understregede til sidst: ”I arbejdede under svære forhold for at redde genstande og materiale, der fortæller om en tid i Danmarkshistorien, som påvirkede hele landet og alle familier. I bidrog med jeres indsats til at bevare dansk kulturarv, hvilket også vil komme kommende generationer til gode”.

Annonce