Fagforening: Forsvarsministeren taler uden om

Forsvarsminister Nicolai Wammen har været hurtig til at afvise kritik af det fremtidige beredskabs evne til at klare f.eks. store storme. Men formanden for Centralforeningen for Stampersonel (CS) mener ikke, at ministerens argumenter hænger sammen med virkeligheden. ”Ministen bør lytte til de faglige eksperter”, siger CS-formand Jesper K. Hansen.

Forsvarsministeren udtalte i går, at Danmark også i fremtiden vil have et velfungerende redningsberedskab. Udtalelsen kom, efter at flere politikere havde rejst tvivl om den forestående millionbesparelse på beredskabet, der kan gå ud over beredskabets evne til at håndtere f.eks. store storme.

Udvalg har ikke anvist millionbesparelse

Når forsvarsministeren siger, at Danmark også i fremtiden vil have et velfungerende beredskab, så baserer han sig blandt andet på, at Redningsberedskabets Strukturudvalg i sin analyse har konkluderet, at det på en række områder er muligt at effektivisere redningsberedskabet, uden at det går ud over kvaliteten. Ifølge CS er virkeligheden dog, at den analyse ikke nævner noget om, at der kan spares netop 125 mio. kr. på det statslige beredskab uden at forringe kvaliteten. Og det er den politisk aftalte besparelse.

”Beløbet på 125 mio. kr. er noget, en gruppe politikere har drømt op, da de skulle indgå en aftale i forbindelse med en vækstpakke. Det beløb har intet at gøre med strukturudvalgets anbefalinger, så de to ting hænger ikke sammen. Det, ministeren kan sige, er, at strukturudvalget har udpeget områder, hvor redningsberedskabet kan effektiviseres, og at regeringen har besluttet, at der skal findes 125 mio. kr. på det statslige beredskab. Men det forstår jeg godt, at han ikke siger, for tallet 125 mio. kr. er ikke fagligt begrundet i noget som helst”, siger CS-formand Jesper K. Hansen.

Fire beredskabscentre står til lukning

CS-formanden vil ikke afvise, at der kan effektiviseres på det statslige beredskab, men han advarer forsvarsministeren mod blindt at holde fast i et beløb på 125 mio. kr. Beløbet er en fjerdel af Beredskabsstyrelsens samlede budget og besparelsen vil ifølge CS medføre lukning af fire af landets seks statslige beredskabscentre.

”Ministen bør lytte til de faglige eksperter og politikere, der gang på gang understreger, at en besparelse af den størrelse ikke alene kan hentes ved mere effektiv administration. Det vil ramme den operative struktur og dermed svække det beredskab, vi har i dag”, siger Jesper K. Hansen.

Annonce