Aarhus Brandvæsen ønsker ekstra slukningstog

Google Maps
Brandstationen i Ny Munkegade i Aarhus.

Antallet af indbyggere i Aarhus Kommune er støt stigende, og det sætter de to nuværende 1-minuts-slukningstog under pres. Derfor ønsker Aarhus Brandvæsen, at der inden for kort tid investeres i et tredje 1-minuts-slukningstog, som samtidig skal kompensere for, at det er blevet meget vanskeligt at rekruttere deltidsbrandfolk. Politikerne har da også accepteret, at der iværksættes en analyse – som også skal omfatte behovet for en redningslift til baggårde, en flytning af brandvæsenets uddannelsescenter samt etablering af en bagvagtsordning for indsatslederne.

I dag har Aarhus Brandvæsen 1-minuts-slukningstog på den kommunale brandstation på Ny Munkegade og på Falck-stationen på Trindsøvej. Men der er brug for et tredje slukningstog, vurderer brandvæsenet, som henviser til, at hvis de gamle dimensioneringsregler stadig var gældende, så ville indbyggertallet på 319.000 indebære, at der skulle være tre slukningstog i 1-minutsberedskab. Samtidig påpeger brandvæsenet, at udbygningen af boligområder med flere højhuse og af havnen med flere virksomheder vil give et øget antal udrykninger, herunder mange ABA-alarmer. Særligt højhusene vil øge antallet af udrykninger, hvor der efter mødeplanerne skal afsendes to slukningstog.

Ifølge Aarhus Brandvæsen vil et tredje slukningstog også kunne kompensere for, at det er blevet meget svært at rekruttere deltidsbrandfolk, hvilket gør den eksisterende deltidsstyrke sårbar.

Brandvæsenet har ikke et bud på, hvor det tredje slukningstog skal placeres, men brandvæsenet foreslår, at der gennemføres en analyse af den fremtidige placering af kommunens brandstationer. Den analyse skal også omfatte overvejelser om placeringen af brandvæsenets uddannelsescenter på Kirstinesmindevej, der dels står over for en større renovering, dels på sigt må indstille de ”beskidte” øvelsesaktiviteter på grund af udbygningen af det nærliggende Skejby Sygehus og etableringen af en ny letbane. En mulighed er således, at uddannelsescenteret samplaceres med en ny brandstation.

Mangler redningslift til baggårde

En anden udfordring, som Aarhus Brandvæsen står over for, beskriver brandvæsenet selv som presserende. Den handler om, at brandvæsenet har problemer med at tilgå etageejendomme i højden på flere adresser i den centrale del af Aarhus midtby. Her er brandvæsenets stigevogn for stor til at komme ind baggårdene, mens den eksisterende påhængsstige fra 1974 sikkerhedsmæssigt er forældet. Derfor ønsker brandvæsenet, at der anskaffes en lift eller specialstige som erstatning for den eksisterede påhængsstige.

Endnu et ønske fra Aarhus Brandvæsen er en styrkelse af den operative ledelse. Her er problemet, at den nuværende operative ledelsesstruktur vil blive hårdt presset, hvis der opstår der en større hændelse i Aarhus. Men også når der opstår flere samtidige hændelser, er den nuværende dimensionering utilstrækkelig.

Aarhus Brandvæsen påpeger, at beredskabschefen potentielt kan komme ud for at skulle være til stede både i Politiets Lokale Beredskabsstab, kommunens kriseledelse samt på hovedbrandstationen på samme tid. Der kan ligeledes ved større hændelser opstå situationer, hvor Aarhus Brandvæsen forventes at stille indsatsledere til forskellige opgaver samtidigt.

Brandvæsenet anbefaler derfor, at der foretages en grundig analyse af, hvordan man kan styrke den operative ledelse hos Aarhus Brandvæsen, f.eks. gennem etableringen af en bagvagtsordning.

Politikere vil igangsætte analyse

De forskellige ønsker fra Aarhus Brandvæsen er fremsat i forbindelse med en revision af den risikobaserede dimensionering, og kommunalpolitikerne har besluttet, at de i den kommende byrådsperiode vil igangsætte et analysearbejde, der skal omfatte analyse af et tredje slukningstog, styrkelse af den operative ledelse, placering af brandvæsenets lokaliteter samt mulighederne for anskaffelse af en redningslift til baggårde.

Annonce