Advokatundersøgelse frikender Kolding Kommune

En advokatundersøgelse frikender Kolding Kommune for ansvar i forbindelse med den fyrværkeribranden i Seest. Dermed kan ofrene for branden ikke kræve erstatning af kommunen. Undersøgelsen, der blev præsenteret for Kolding Byråd mandag, har gennemgået kommunens sagsbehandling i forbindelse med godkendelsen af fyrværkerifabrikken.

Dagen efter brandkatastrofen indtraf i N. P. Johansens Fyrværkerifabrik besluttede Kolding Byråd at anmode et advokatfirma om at gennemgå bygge-, plan-, miljø- og beredskabssagerne vedrørende fabrikken med tre formål: Kortlægning af det kommunale sagsforløb, vurdering af kommunens eventuelle erstatningsansvar og kortlægning af, om tilladelser og dispensationer til virksomheden skulle været nægtet for at mindske risikoen. Kolding Kommune anmodede advokatfirmaet Bech-Bruun Dragsted, Århus, om at forestå undersøgelsen. I undersøgelsen konkluderes følgende:

“Gennemgangen af sagsakterne har vist, at Kolding Kommune i alt overvejende grad har levet op til lovgivningens krav vedrørende den forvaltningsmæssige håndtering af kommunens beføjelser efter de forskellige lovområder i forhold til N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik A/S i perioden 1975 – 2004.<br /><br />Kolding Kommune har i hele forløbet formelt haft hjemmel til på forskellig vis at gribe ind over for driften og oplaget, både ved tilbagekaldelse af meddelte tilladelser, etablering af et ændret plangrundlag og en nægtelse af at imødekomme ansøgninger om udvidelser både bygningsmæssigt og driftsmæssigt. Nedenfor har vi begrundet, hvorfor vi ikke finder det kritisabelt, at Kolding Kommune ikke har gjort brug af disse forvaltningsmæssige indgrebsmuligheder.

En gennemgang af sagsbehandlingen i den omspurgte periode har ikke afsløret erstatningsretlige relevante svigt i den kommunale sagsbehandling.

Den igennem perioden foreliggende regulering, sammenholdt med den almindelige opfattelse af fyrværkerioplags skadeevne, fører ikke til en antagelse om, at kommunen ved sagsbehandlingen har handlet i strid med anerkendte handlenormer og således pådraget sig et erstatningsansvar for følgerne af katastrofen den 3. november 2004”.

Annonce