Afviser privatisering af brandvæsen i Hundested

Google Streetview
Brandstationen i Hundested.

Dønningerne efter beredskabschef Jens Bangs fratrædelse har ikke helt lagt sig i Hundested, men der er dog udsigt til mere smult vande efter udtalelser om, at der ikke er politisk ønske om privatisering af brandvæsenets opgaver. Blandt lokale brandfolk har der været frygt for, at den kommende kulegravning af beredskabets organisation og økonomi kunne føre til en afvikling af det kommunale brandvæsen.

At Falck får plads i den nye kommunes beredskabskommission er samtidig taget som et tegn på redningskorpsets overtagelse af f.eks. brandslukningen, men Frederiksværks borgmester, Helge Friis (A), maner privatiseringsspøgelset i jorden: “Jeg har en fasttømret holdning til den sag. Jeg ønsker et stærkt kommunalt beredskab og brandvæsen. Den kommende undersøgelse handler hverken om privatisering eller om spareøvelse – den handler om den bedst mulige organisering og opgavefordeling i beredskabet i den nye kommune”, siger borgmesteren til Frederiksværk Ugeblad.

I et åbent brev til sammenlægningsudvalget efterlyste Hundesteds brandfolk i sidste uge dialog, og den er så småt kommet i gang, melder brandfolkenes talsmand, Bo Gøgsig. “Vi har indtil nu haft et møde, hvor kommunaldirektør Finn Gaarskjær åbent fortalte om situationen. Han videregav Helge Friis” melding om, at der ikke er planer om privatisering, hvilket letter situationen en del. Dialogen går videre, og jeg håber, vi snart får klarhed over opgavefordelingen. Hvis flere opgaver overgår til andre afdelinger, kan det blive svært at fortsætte det nuværende døgnberedskab med bl.a. nødbehandlerordning og forskellige hjælpefunktioner”, siger Bo Gøgsig til Frederiksværk Ugeblad.

Brandfolkene holder fællesmøde i dag onsdag for at lodde stemningen på baggrund af deres tidligere melding om, at de vil overveje deres ansættelser, hvis situationen ikke forbedres.

Annonce