Falck: Odsherred kan spare 800.000 kr. om året

Odsherred Kommunes økonomiudvalg behandler i dag Falcks udfordring med et tilbud på brandslukningen i hele den nye kommune. Kommunen har valgt at offentliggøre tallene i en sammenligning af en rent kommunal løsning med Falcks tilbud. Falcks beregninger viser, at kommunen kan spare mindst 800.000 kr. årligt ved at vælge Falcks tilbud i stedet for det rent kommunale brandberedskab.

“Kommunen har lavet en sammenligning, hvor Falcks model og den kommunale model er stort set ens. Det er samme beredskab, man sammenligner. Forskellen ligger nu alene i prisen”, siger Falcks regionschef, Jan Kolbye Jensen. “Kommunen har opstillet et regnestykke, hvor kommunen skulle være 176.000 kr. billigere end Falck. Men i den kommunale sammenligning er desværre udeladt en række poster i det kommunale beredskab, som skal regnes med. Det er især renter og afskrivninger til nyinvesteringer, som skal lægges til den kommunale løsning. Når det regnes med, vender konklusionen. Den reelle merudgift ved et kommunalt beredskab er ca. 800.000 kr. årligt. Den er sandsynligvis endda større, fordi der er poster, som Falck ikke kan sætte tal på”, siger Jan Kolbye Jensen.

Hos Falck undrer man siger over, at forvaltningen i Odsherred Kommune har glemt at tage højde for forhold, som kommunens egen arbejdsgruppe om beredskabet ellers har gjort opmærksom på. Arbejdsgruppen skriver om sammenligningen mellem Falcks og det kommunale beredskabs priser: “Økonomien i kommunale brandvæsener og Falck brandvæsener kan ikke sammenlignes direkte, idet priserne fra Falck indeholder forrentning og afskrivning af bygninger og materiel”. Det forhold har forvaltningen imidlertid ikke taget højde for i sin prissammenligning. Ud fra de tre kommuners regnskaber vurderer Falck, at der burde afskrives godt 300.000 kr. om året på materiellet i det eksisterende beredskaber i Nykøbing og Vig, og at det kraftigt forrykker regnestykket i Falcks favør.

Falck anfører også, at Odshered Kommunes kassebeholdning bliver 7,4 mio. kr. mindre, hvis man vælger den kommunale løsning. Dels skal der bruges 2,9 mio. kr. på en overtagelse af Falck-stationen i Asnæs og dels har Falck tilbudt at købe det kommunale beredskabs materiel for 4,5 mio. kr. Falck mener, at forrentningen af de 7,4 mio. kr. bør sættes til mindst 350.000 kr. om året.

Ifølge Falck er det også en fejl, at kommunens forvaltning sammenligner prisen mellem den type redningsvogn, som Falck har i Asnæs, og så det kommunale beredskabs redningsvogn i Nykøbing. Falcks pris for en redningsvogn af Asnæs-typen er 317.000 kr. om året, inkl. udrykninger til hele Odsherred, men hvis kommunen kun ønsker en redningsvogn af samme type som i Nykøbing, hvilket forvaltningens sammenligning tyder på, så kan Falck levere den for 116.000 kr. om året.

Falcks konklusion er, at redningskorpsets tilbud til Odsherred Kommune vil give kommunen en årlig besparelse på mindst 800.000 kr. Dertil kommer, at kommunen kan undgå en anlægsinvestering på 7,4 mio. kr. og dermed undgå problemer med den kommunale låneramme.

Odsherred Kommune skal behandle Falcks tilbud efter reglerne om private virksomheders udfordringsret. Udfordringsretten ventes godt nok afskaffet som led i en aftale mellem regeringen og KL, men indtil den aftale udmøntes i en lovændring er udfordringsretten gældende.

Annonce