Allan Søgaard Larsen sælger sine Falck-aktier

Sidste år blev Allan Søgaard Larsen fyret som koncernchef for Falck, men han bevarede ejerskabet af de ca. 10 pct. af aktierne i Falck, som han ejer sammen med den forhenværende økonomidirektør Morten R. Pedersen. Nu har de to imidlertid indgået en salgsaftale med TryghedsGruppen, som i 2019 overtager aktieposten.

Allan Søgaard Larsen og Morten R. Pedersens Falck-aktier er placeret i deres fælles selskab, Liberatio A/S, og det er dette selskab, som har indgået en salgsaftale med TryghedsGruppen. Falcks ejerkreds vil herefter bestå af Lundbeckfonden, Kirkbi og TryghedsGruppen samt en gruppe nuværende og tidligere medarbejdere i Falck.

TryghedsGruppen købte allerede i 2014 en 4 pct. aktiepost i Falck. Med den nu indgåede aftale opnår TryghedsGruppen i 2019 en ejerandel i Falck på 14 pct.

”Vi har fulgt Falck gennem flere år og er glade for som langsigtet investor at kunne øge vores ejerandel i selskabet. Falcks aktiviteter inden for sikkerhed, tryghed og sundhed ligger tæt op ad TryghedsGruppens aktiviteter i TrygFonden og forsikringsselskabet Tryg. Vi ser frem til at arbejde sammen med Falcks øvrige aktionærer og nye ledelse om den videre udvikling af selskabet”, siger adm. direktør Søren Kristiansen, TryghedsGruppen, og fortsætter:

”Vi har siden 2012 opnået et positivt afkast fra vores direkte investeringer på godt 8 pct. årligt, og vi forventer samme niveau for det langsigtede afkast med denne investering.”

Købet af aktierne i Falck er desuden med til at styrke Falcks og TryghedsGruppens fælles ejerskab af Falck Healthcare, hvor Falck og TryghedsGruppen ejer henholdsvis 60 og 40 pct.

“Morten Pedersen og jeg har sammen med tusindvis af fantastiske medarbejdere på 12 år løftet Falck fra 3 til over 40 lande, til over 35.000 medarbejdere og fra 3,5 mia. til 16 mia. kr. i omsætning, så Falck-flaget nu er plantet over hele verden. Vi ser TryghedsGruppen som en god, solid og værdig langsigtet ejer af vores Falck-aktier fremover”, siger Allan Søgaard Larsen.

Annonce