Ekstravagter skal afhjælpe pres på ambulancetjenesten

Falck og fagforeningen 3F har indgået en aftale om, at redderne kan påtage sig ekstraordinære 24-timers vagter og afhænde deres friuge. Der er tale om en akut løsning, der skal afhjælpe det store pres på ambulancetjenesten – et pres, som i forrige uge resulterede i arbejdsnedlæggelser blandt redderne i København og på Fyn. Redderne får 5.500 kr. for hver ekstraordinær døgnvagt, som de påtager sig.

Det er frivilligt for redderne, om de vil påtage sig de ekstraordinære såkaldte aflastningsvagter. En aflastningsvagt består af 24 timers vagt, hvoraf otte timer er effektiv vagt, hvor der kan arbejdes ubegrænset, mens de resterende 16 timer er beredskabstid, hvor redderne kun kan arbejde i 300 minutter. Hvis arbejdet overstiger de 300 minutter får redderne tredobbel betaling for ekstraarbejdet. Redderne får 5.500 kr. for en aflastningsvagt. Redderne får også mulighed for at sælge deres friuge til Falck, hvilket honoreres med 8.950 kr.

Aftalen dækker i første omgang kun redderne i provinsen, der arbejder under 3F-overenskomst. Redderne i København, der arbejder under en overenskomst for Chaufførernes Fagforening, vil dog få tilbudt samme aftale. Og netop honoreringen af ekstravagter var en af årsagerne til, at de københavnske reddere valgte at få i strejke – redderne var nemlig utilfredse med, at Falck valgte at købe liggende sygetransporter og ambulancekørsel hos Københavns Brandvæsen til en pris, som efter reddernes mening lå væsentligt højere end den pris, som redderne havde tilbudt Falck i forbindelse med et forslag om at etablere en rådighedsordning, hvor Falck kunne tilkalde ekstra mandskab mod at betale et tilkaldetillæg.

Aftalen dækker perioden fra 15. august 2006 til 30. april 2007.

Annonce