Alle brandfolk på brandstation har sagt op – nabostationer etablerer nødprocedure

Samtlige deltidsbrandfolk på Bornholms Brandvæsens station i Aakirkeby har med en dags varsel sagt op, og dermed er hjælpebrandstationen sat ud af spillet. Bornholms Brandvæsen har etableret en nødprocedure, hvor det siden midnat har været brandstationerne i Rønne og Nexø, som har dækker slukningsdistriktet.

Netavisen Bornholm.nu citerer fra en intern e-mail, der er udsendt af viceberedskabschef Palle K. Tourell fra Bornholms Brandvæsen. Her står der bl.a.:

”Tillidsrepræsentanten for brandmandskabet i Aakirkeby meddeler i mail af 30. september 2013, at brandmændene ikke længere ser sig i stand til at varetage hvervet som ansatte ved hjælpebrandstationen i Aakirkeby fra og med 1. oktober 2013. Dette tages af ledelsen i Bornholms Brandvæsen til efterretning i første omgang.

I forbindelse med den aktuelle situation er det således aftalt, at der indtil videre køres efter nødprocedure i forbindelse med eventuelle udkald i hjælpestation Aakirkebys område. Nødproceduren indebærer følgende:

Ved udkald i distrikt Rønne, hvor hjælpestation Aakirkeby har slukningspligten, alarmerer indsatsleder station Rønne via sms.

Ved udkald i distrikt Pedersker, hvor hjælpestation Aakirkeby har slukningspligten, alarmerer indsatsleder station Nexø via sms.”

Nødproceduren trådte i kraft den 1. oktober 2013 kl. 00.00 og er gældende indtil videre.

I forbindelse med en ny dimensioneringsplan planlægges brandstationen i Aakirkeby nedgraderet, således at stationens autosprøjte udskiftes med en Hurtig Sluknings Enhed, ligesom der ikke længere skal udføres frigørelsesopgaver fra stationen. Det er tilsyneladende utilfredshed med denne nedgradering, som mandag eftermiddag fik brandfolkene til at sige op.

Annonce