Arbejdspladsvurdering retter hård kritik mod Østjyllands Brandvæsens ledelse

Google Maps
Brandstationen i Ny Munkegade i Aarhus.

En ny arbejdspladsvurdering hos Østjyllands Brandvæsen tyder på, at der er alvorlige problemer hos brandvæsenet. Mange medarbejdere angiver således, at de har været udsat for mobning, og over halvdelen af medarbejderne mener ikke, at man kan stole på de udmeldinger, der kommer fra brandvæsenets direktør.

Det er Århus Stiftstidende, som omtaler arbejdspladsvurderingen, hvor 250 af de 378 ansatte hos Østjyllands Brandvæsen har svaret på et spørgeskema om arbejdsmiljøet i det fælleskommunale brandvæsen.

Og resultaterne er ikke positive.

Især er der hård kritik af brandvæsenets øverste ledelse, hvor 54,7 pct. af medarbejderne svarer, at de aldrig eller sjældent stoler på de udmeldinger, der kommer fra direktør Lars Hviid. Hele 68,5 pct. af medarbejderne mener desuden, at direktøren aldrig eller kun sjældent prioriterer trivslen på arbejdspladsen. 52,9 pct. angiver, at de aldrig eller kun sjældent føler sig trygge ved at give udtryk for deres mening. Herudover mener 54 pct. af de ansatte, at alle medarbejderne sjældent eller aldrig bliver behandlet retfærdigt på arbejdspladsen.

Mange tilfælde af mobning

15 ansatte har svaret, at de har været udsat for mobning, hvoraf godt halvdelen oplyser, at mobningen er begået af kolleger, og 37,5 pct., at mobningen er begået af ledere. Tre svarer, de har været udsat for seksuel chikane, heraf to af kolleger og en af en leder. Og ni ansatte har været udsat for det, de selv opfatter som krænkede adfærd fra en leder.

Arbejdspladsvurderingen viser herudover især, at de ansatte mangler informationer og medinddragelse om de store forandringer, organisationen længe har været i gang med. Medarbejderne savner, at ledelsen lytter, og de mener, at organisationen er ”topstyret og diktatorisk”, og at der er tale om nedværdigende og ubehagelig adfærd fra ledelsen, dårlig tone og manglende respekt for de ansatte.

Direktør Lars Hviid har ikke overfor Århus Stiftstidende ønsket at kommentere arbejdspladsvurderingen, før den har været behandlet i brandvæsenets bestyrelse.

Annonce