Syv brandfolk i trykkammer efter gasudslip

Syv brandfolk fra Københavns Brandvæsen har fået kulilteforgiftning og måtte i trykkammer efter et udslip af bygas på Frederikssundsvej i København onsdag aften. Det har nu fået Københavns Brandvæsen til at udsende en beredskabsmeddelelse, der advaret beboerne i området. Der er nemlig konstateret risiko for spredning af gassen via rør, kabler og lignende til omkringliggende ejendomme.

Brandvæsenet blev onsdag kl. 23.27 kaldt til eftersyn for gaslugt på Frederikssundsvej. Brandvæsenet tilkaldte gasværkerne og foretog eftersyn i lejligheder og udluftning af kælder og børnehave. Derefter overtog gasværkerne skadestedet. I løbet af natten blev flere af brandfolkene på Tomsgårdens brandstation imidlertid syge. Hele stationen samt vagthavende brandinspektør kørte til Bispebjerg Skadestue for nærmere undersøgelse. Her blev det konstateret, at syv brandfolk var forgiftet som følge af eksponering af kulmonoxid (CO). Syv er overført til Rigshospitalet til behandling i trykkammer. De er alle uden for livsfare, og har det efter omstændighederne godt. De pårørende er underrettet.

Det fik politiet til at frygte, at der kunne være beboere i området, som også var blevet syge af gasudslippet, og torsdag formiddag blev et større antal politibetjente sendt dør til dør i området for at tjekke, om beboerne var syge.

Københavns Brandvæsen og Københavns Politi opfordret beboere i Brønshøj-området til at være opmærksomme på gaslugt, specielt indendørs. I fald der konstateres gaslugt skal man sørge for udluftning og anmelde gaslugten til alarmcentralen på telefon 112. Ved symptomer som svimmelhed, hovedpine og kvalme bør man henvende sig på Bispebjerg skadestue.

Trykket på gasledningen blev sat ned da man opdagede udslippet. Bruddet på gasledningen er nu lokaliseret til et mindre stykke udfor Hulgårds Plads.

Annonce