Beredskab: Det haster med at finde løsning på samplacering med Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Arkivfoto: Beredskabsstyrelsen

I dag bor Brand & Redning Sønderjylland til leje i midlertidige pavilloner hos Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Samplaceringen giver en række faglige fordele, men den midlertidige placering skal ophøre ved årets udgang. Så nu vil beredskabet og borgmestrene fra de tre ejerkommunerne have Folketinget til at hjælpe med at finde en løsning.

Brand & Redning Sønderjylland består af kommuner Haderslev, Tønder og Aabenraa, og beredskabet har i dag hovedsæde på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Her har beredskabet en midlertidig dispensation til at bo i lejede pavilloner – en dispensation, der udløber 31. december 2020 og skal opsiges senest 30. juni 2020. Herefter skal Brand & Redning Sønderjylland finde andre lokaliteter, og beredskabet vil helst finde de lokaliteter på skolen i Tinglev.

Beredskabsstyrelsen og Brand & Redning Sønderjylland er enige om, at den fælles placering er hensigtsmæssig. ”Samarbejdet mellem Brand & Redning Sønderjylland og Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole giver positive synergier, effektivisering og høj faglighed til gavn for alle parter. Der kan skabes et unikt uddannelsesmiljø, hvor staten og kommunerne kan samarbejde om at skabe et stærkt uddannelsesmiljø, der er i stand til at uddanne såvel lokale frivillige som indsatsledere”, lyder det fra Brand & Redning Sønderjylland.

Mangler midler til en tilbygning

En permanent løsning vil kræve en tilbygning til en af de eksisterende bygninger på skolen i Tinglev. Problemet er bare, at Beredskabsstyrelsen ikke umiddelbart kan få lov til at lave en sådan tilbygning. Det vil kræve, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse – som driver Forsvarsministeriets ejendomme – får tilført midler.

Det efterhånden hastende problem får nu Brand & Redning Sønderjylland og borgmestrene fra de tre ejerkommuner til at anmode om foretræde for Folketingets Forsvarsudvalg, så de kan fremlægge problemet for folketingspolitikerne.

Annonce