Minister roser beredskabets stormindsats

Nicolai Wammen

Det samlede beredskab har haft nogle travle dage i forbindelse med stormen Bodil og de efterfølgende oversvømmelser. Beredskabsstyrelsens centre har haft over tre gange så mange indsatser som under stormen i oktober, og forsvarsminister Nicolai Wammen (S) roser indsatsen fra det statslige beredskab og Hjemmeværnet.

Mere end 400 mand fra det statslige redningsberedskab og 370 mand fra Hjemmeværnet har været indsat i forbindelse med stormen Bodil. Og forsvarsminister Nicolai Wammen roser redningsmandskabet for deres indsats.

”Det statslige redningsberedskab og vores frivillige i Hjemmeværnet har gjort en kæmpe indsats overalt i landet. Jeg er stolt over, at vores beredskab endnu en gang har gjort en reel forskel for de mange mennesker, som blev ramt af stormen, og vi skylder dem en stor tak for deres arbejde”, siger forsvarsministeren.

Ministeren fremhæver, at Hjemmeværnet over hele landet har støttet politi, beredskab og forsvar samt at Beredskabsstyrelsen siden stormen begyndte torsdag har været indsat mere end 160 gange til bl.a. bortpumpning af vand fra oversvømmede områder, afstivning af ødelagte huse og rydning af veje og jernbaner for væltede træer.

Hjemmeværnet har hovedsagligt assisteret med trafikregulering, vejvisning og afspærring af veje og broer, støtte ved diger og dæmninger, fyldning af sandsække og rydning af væltede træer.

Annonce