Beredskab Øst har uddannet over 70 overfladereddere

I 2016 viste et analysearbejde hos Beredskab Øst, at der var forbedringspotentialer i forhold til både uddannelse og udstyr til redningsaktioner på vand. Derfor har Beredskab Øst nu uddannet mere end 70 overfladereddere og indkøbt nye redningsflåder til alle brandstationer. Det betyder at der fremover altid er mindst otte overfladereddere og fire redningsflåder i døgnberedskab.

Der er meget vand i Beredskab Østs dækningsområde, som grænser op til Øresund, men også har fire store søer, Bagsværd sø, Lyngby sø, Gentofte sø samt Furesøen, der udgør et areal på mere end 11 km2.

Beredskabets nye overfladereddere kan indsættes i særligt krævende situationer, f.eks.:

 • Drukneulykker
 • Kæntringsulykker
 • Personer der er gået igennem isen
 • Eftersøgning af personer/genstande fra overfladen
 • Dyreredning
 • Assistance til andre myndigheder

På brandstationerne i Gentofte og Lyngby er mandskabet desuden blevet særligt uddannet og trænet i at varetage redning på Øresund med hurtiggående redningsbåde.

Teoretisk og praktisk uddannelse

Uddannelsen til overfladeredder bygger på en teoretisk platform efterfulgt af en praktisk, hvor mandskabet træner diverse scenarier samt færdighederne. Uddannelsen er opdelt i to niveauer.

Det første niveau er en 12 timers basisuddannelse. Mandskabet opnår her viden og færdigheder omkring sikkerhed, svømning, redningsteknik/-taktik, bjærgning, eftersøgningsteknikker, samarbejde, redningsudstyr samt praktiske scenarier. Denne del gør mandskabet i stand til at kunne fungere som overfladereddere under indsatser i søer, moser, åer, vandløb, havne m.m.

Det næste niveau er en seks timers overbygning. Mandskabet opnår her viden og færdigheder omkring sikkerhed, taktisk sejlads, redningsudstyr på fartøjer, bjærgning af personer i åbent vand, patienthåndtering i redningsbåd herunder HLR, praktiske scenarier samt samarbejde med andre myndigheder.

Alle Beredskab Østs ansatte har været igennem en læringsdag, hvor såvel den taktiske som den praktiske del er gennemgået og afprøvet. Der er anvendt mere end 2.000 uddannelses- og øvelsestimer siden projektet blev igangsat i 2016. Nu følger opgaven med at fastholde kompetencerne, og der skal være mindst fire timers årlig vedligeholdelsesuddannelse for alle, hertil fire timers vedligeholdelse i sejlads med redningsbåd for dem, som skal kunne dette.

Mandskabet på stationer med egentlige redningsbåde har desuden alle VHF-certifikat, kystredningsuddannelse, speedbådscertifikat samt overfladeredderuddannelsen.

Som en del af deres vedligeholdelsesuddannelse træner og vedligeholder brandfolkene deres kompetencer på vagt. De enkelte stationer udnytter de naturlige elementer, der kan være tilstede på vagt, f.eks. is på vandet og hårdt vejr til at træne i.

Udstyr til at operere under alle forhold

Overfladeredderen har udstyr, der gør ham i stand til at operere under alle forhold. Hans udstyr der gør ham således både i stand til enten at blive indsat fra et fartøj eller svømme ud.

Redningsdragten fra Viking holder overfladeredderen varm i alle vejrtyper. Dragten er fleksibel, så den ikke hæmmer redderens bevægelsesfrihed under indsats. Dragten er en tørdragt, hvor brugeren kan have en tjenesteuniform indenunder.

Redningsvesten kan udløses af redderen ved nødsituationer. Redningsvesten har desuden en hætte, som redderen kan benytte i hårdt vejr for afskærmning. Derudover består hans udstyr af finne, maske, snorkel, kniv og lygte.

Udstyret omfatter også Rapid Deployment Craft (RDC). RDC´en er en oppustelig redningsflåde, der oppustes med en trykflaske og opnår sit optimale lufttryk på under 30 sekunder. Den bliver fremført af to overfladereddere. Det er en multifartøj, der er ideel i ufremkommelige områder, hvor en redningsbåd ikke kan indsættes p.g.a. vægt og størrelse. Den kan indsættes i forskellige særligt situationer, f.eks.:

 • Is-redning
 • Redningsflåde
 • Bjærgning
 • Arbejdsplatform i vandet
 • Indsættes på søer, moser, vandhuller, åbent vand m.m., hvor redningsbåde ikke kan arbejde.

Foto: Bjørn Nielsen

Annonce