Beredskab øvede sig i miljøbeskyttelse

Onsdag deltog Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab i en større havmiljøøvelse. I samarbejde med Søværnet og Beredskabsstyrelsen testede man evnen til at arbejde sammen og effektivt at løse en miljøopgave på vandet. Scenariet var, at en udenlandsk coaster var gået læk ud for havnen i Frederiksværk og havde efterladt et spor af olie.

I scenariet bredte olien sig med fare for forurening af et større område, herunder både lystbådehavnen, kanalen og natur og dyreliv langs fjordens bredder.

Beredskabets deltog med to både og havde specifikt til opgave at hindre spredningen ved at udlægge flydespærringer og inddæmme forureningen. Der blev blandt andet truffet beslutning om fuldstændigt at afspærre indgangen til lystbådehavnen, vandskihavnen og kanalen.

Det betød, at forureningen blev effektivt begrænset og kunne holdes fra mere sårbare naturområder, som eksempelvis ligger i forbindelse med kanalen.

Derudover stillede beredskabet med kommandovogn, hvorfra landsindsatsen blev koordineret. Indsatsen til havs blev koordineret fra miljøskibet Gunnar Seidenfaden.

Øvelsen gik godt, og både den praktiske udførelse og samarbejdet forløb efter bogen.

”Det er altid sundt at få trænet samarbejde og færdigheder, for det gør os bedre rustet, hvis uheldet skulle være ude. Alt i alt gik det godt, og det er betryggende for både os og borgerne at vide, at beredskabet er rustet til at varetage sådanne opgaver”, siger viceberedskabsinspektør Jesper Marcussen fra Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Han fungerede som leder af beredskabets indsats under øvelsen.

Øvelser som denne afholdes årligt med deltagelse af relevante myndigheder – og oftest på tværs af kommunegrænser. Det er en vigtig del af det at træne og opretholde et effektivt miljøberedskab i kommunerne i tilfælde af reelle hændelser.

artikel---098-01

Annonce