Beredskaber går sammen om projekt med udrykningskorridorer på motorvejene

Politi-, brand- og ambulancetjenesterne i København og på Vestegnen opfordrer trafikanter på motorvejene i Storkøbenhavn til at hjælpe med placere sig på en særlig måde, når trafikken går i stå, og der kommer udrykningskøretøjer. Det handler om, at udrykningskøretøjerne som et forsøg kører igennem trafikkøen i en såkaldt udrykningskorridor.

Ens måde at køre udrykning på. Ens måde for trafikanter at placere sig på. Sammen skulle det gerne give en ens, hurtig og sikker udrykning til ulykker på motorvejene. Det tester redningsberedskaberne i Storkøbenhavn året ud.

Siden 1. marts 2023 har politi-, brand- og ambulancetjenesterne i politikredsene for Københavns Vestegn og København kørt udrykning på samme måde på motorvejene i det storkøbenhavnske område.  Det sker ved, at udrykningskøretøjerne kører igennem trafikkøen i en såkaldt udrykningskorridor.

Korridoren skabes ved, at biler i venstre vognbane trækker til venstre mod midterrabatten og alle andre trækker til højre – og det er netop dét, som politi-, brand- og ambulancetjenesterne beder trafikanterne hjælpe med:

”Motorvejene i Storkøbenhavn er landets mest befærdede, og en ulykke giver hurtigt lang kø – især i myldretiden. Året ud tester vi, om en ens måde at køre udrykning på får os hurtigere frem. Målet er at alle udrykningskøretøjer kommer mere glidende gennem trafikken til gavn for trafiksikkerheden for både os og alle andre trafikanter. Nu informerer vi alle bilister og beder samtidig om deres hjælp”, siger vicepolitiinspektør Søren Enemark fra Københavns Vestegns Politi.

Landets redningsberedskaber benytter i forvejen udrykningskorridorer som en måde til at køre igennem køer på motorveje. Men nu har beredskaberne i de to hovedstadspolitikredse aftalt at gøre det konsekvent i en prøveperiode og samtidig appellere til trafikanternes forståelse og hjælp.

Har 250 ulykker om året

Region Hovedstadens Akutberedskab understreger, at bilisterne generelt gerne hjælper en ambulance på vej. Men en fælles forståelse med trafikanterne om at placere sig rigtigt og skabe plads, kan få betydning for sikkerheden og fremkommeligheden for udrykningskøretøjer:

”Sammen med trafikanterne kan vi hjælpe vores ambulancer og akutbiler hurtigt og sikkert frem til en ulykke på motorvejen. Men også i de situationer, hvor en ambulance skal køre med en patient i tæt myldretid, håber vi at udrykningskorridoren kan hjælpe ambulancen hurtigere frem til hospitalet”, siger Thomas Reimann, der er vicedirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab.

Hver dag kører der titusinder af biler på de store motorveje på Vestegnen, som tæller de store indfaldsveje til og fra hovedstaden og ringvejene uden om den. Årligt rykker politi, brand og ambulancer ud cirka 250 gange til en ulykke, som helt eller delvist spærrer en storkøbenhavnsk motorvej. Et uheld i myldretiden medfører kilometerlang kø og ekstra rejsetid for rigtig mange trafikanter.

Ifølge Vejdirektoratet gav en konkret spærring af Motorring 3 i 35 minutter sidste år over 19 kilometer kø og nedsat hastighed fire timer efter.

For at komme i gang med redning og rydning skal beredskaberne først frem, og der er tit tale om store redningskøretøjer med specialudstyr til at åbne motorvejen efter et uheld:

”Det kræver plads og manøvrerum at komme frem, og derfor håber jeg, at bilisterne hjælper os endnu mere ved at skabe en udrykningskorridor. Jo hurtigere vi kommer frem, desto hurtigere kan vi komme i gang med at redde tilskadekomne og få ryddet og åbnet motorvejen, så alle kan komme videre”, siger beredskabsdirektør Rasmus Storgaard fra Beredskab Øst.

Rasmus Storgaard tilføjer, at udrykningskørsel i nødspor ofte er langsommere og mere usikkert, fordi der holder havarerede køretøjer, er vejarbejde eller mangler plads.

Omfatter fem af de mest befærdede motorveje

Testen af fast udrykningskorridor sker i et samarbejde mellem politi-, brand- og ambulancetjenesterne, som dækker hovedparten af det storkøbenhavnske område. Det drejer sig om Region Hovedstadens Akutberedskab, Hovedstadens Beredskab, Beredskab Øst, Beredskab 4K, Tårnby Brandvæsen samt Københavns og Københavns Vestegns Politi.

Desuden bistår Vejdirektoratet, som driver de store motorveje.

Testen omfatter politikredsene for København og Københavns Vestegn – dvs. det meste af Storkøbenhavn. Motorvejsnettet i Storkøbenhavn dækker landets fem mest befærdede motorveje – i rækkefølge: (1) Køge Bugt Motorvejen, (2) Motorring 3, (3) Amagermotorvejen, (4) Holbækmotorvejen og (5) Helsingørmotorvejen. Testen omfatter desuden Frederikssundsmotorvejen, Motorring 4, Øresundsmotorvejen mod Kastrup og Malmø og Helsingørmotorvejens begyndelse ved Lyngbyvej.

Prøveperioden udløber ved årsskiftet og bliver derefter evalueret.


Annonce